ทราบว่าลีดของคุณอยู่ในจุดใดของเส้นทางผู้ซื้อ

ตั้งแต่การเข้าสู่ธุรกิจในฐานะลีดไปจนถึงการเปลี่ยนเป็นลูกค้า ทำความเข้าใจความคืบหน้าของลีดผ่านขั้นตอน Conversion ด้วยการใช้ระยะของลีด

เริ่มต้นใช้งาน

คัดเลือกลีดของคุณด้วยวิธีที่ง่ายดาย!

จำแนกลีดของคุณเป็นระยะต่างๆ โดยอิงจากข้อมูลและการมีส่วนร่วมของลีด และย้ายพวกเขาไปยังระยะที่เกี่ยวข้องเมื่อลีดเหล่านั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ กระบวนการนี้ช่วยคุณสร้างความคล่องตัวให้กับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและทำให้กลยุทธ์นี้แตกต่างจากแต่ละขั้นตอน

คัดเลือกลีดของคุณด้วยวิธีที่ง่ายดาย!
ปรับแต่งระยะและกฎของคุณ

ปรับแต่งระยะและกฎของคุณ

เนื่องจากกระบวนการ Conversion แตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ จึงควรวิเคราะห์ว่ากฎใดเหมาะกับคุณ กฎใดไม่เหมาะ และแนะนำขั้นตอนและชุดของกฎที่กำหนดเองเฉพาะแต่ละขั้นตอนเป็นระยะๆ วิธีนี้ช่วยคุณคัดเลือกลีดสำหรับการขายได้โดยง่าย

เปรียบเทียบการกระจายระยะของลีด

ดูจำนวนลีดที่มีในระยะใดระยะหนึ่งในช่วงเวลาต่างๆ ข้อมูลเชิงลึกเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้จะบอกว่าลีดมีความคืบหน้าที่จะกลายเป็นลูกค้าของคุณมากน้อยเพียงใด

เปรียบเทียบการกระจายระยะของลีด
ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

เริ่มต้นใช้งาน