ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยคุณค้นหาลีดที่มีคุณภาพ

วิเคราะห์การดำเนินการทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของแหล่งที่มาต่างๆ ในการรับลีดเข้ามา ระยะของลีดในขั้นตอนการขาย การเติบโตของลีด และอีกมากมายด้วย Zoho Marketing Automation ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยคุณเพิ่มการมีส่วนร่วมที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกับการสร้างและแปลงลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้มากขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

ระบุแหล่งที่มาของลีดที่สร้างผลกำไร

ได้รับความเข้าใจอย่างครบถ้วนของแหล่งที่มาของลีดในแง่ของจำนวนลีด เปรียบเทียบแนวโน้มการเติบโตของลีดระหว่างแพลตฟอร์มที่หลากหลายในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อที่คุณจะสามารถรับทราบถึงแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปานกลาง และน้อยที่สุด

ระบุแหล่งที่มาของลีดที่สร้างผลกำไร
วัดการมีส่วนร่วมของคุณด้วยระยะของลีด

วัดการมีส่วนร่วมของคุณด้วยระยะของลีด

นักการตลาดควรกำหนดลีดในระยะต่างๆ โดยอิงจากการมีส่วนร่วมของลีด การใช้งาน Zoho Marketing Automation จะทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนลีดในแต่ละขั้นตอนและแหล่งที่มาที่พาพวกเขาเข้ามา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้บอกให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าลีดของคุณอยู่ที่ใดในการเดินทางของผู้ซื้อ

รับข้อมูลรวมในแท็กของคุณ

แท็กลีดจะช่วยคุณจัดประเภทลีดโดยอิงจากข้อมูลและการตอบสนองของพวกเขาต่อแคมเปญการดูแลลีด เมื่อใช้ Zoho Marketing Automation คุณจะทราบจำนวนลีด แหล่งที่มาของลีดด้วยแท็กลีด

รับข้อมูลรวมในแท็กของคุณ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเป้าหมายของเว็บไซต์

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเป้าหมายของเว็บไซต์

การวัดเป้าหมายของเว็บไซต์ที่คุณตั้งขึ้น เช่น จำนวนการเยี่ยมชมหน้าและการดาวน์โหลด มีความสำคัญเทียบเท่ากับการกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณ ด้วยรายงานรายเดือนที่แม่นยำของเรา คุณจะเห็นประสิทธิภาพของลีดและเห็นว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายของเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตลาดของคุณกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้อง

กำหนดเป้าหมายลีดโดยอิงจากข้อมูลของพวกเขา

กรองลีดของคุณอย่างรวดเร็วโดยอิงจากข้อมูลในฟิลด์ และวางแผนกิจกรรมการตลาดในอนาคต ตัวอย่างเช่น สำหรับการกรองโดยอิงจากอุตสาหกรรม คุณจะเห็นการกระจายลีดในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถปรับแต่งแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมกับแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้และสร้างลีดเพิ่มเติมได้

กำหนดเป้าหมายลีดโดยอิงจากข้อมูลของพวกเขา
ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ส่งมอบผลลัพธ์

เริ่มต้นใช้งาน