การผสานการทำงาน

Zoho Marketing Automation ผสานการทำงานกับบริการมากมายเพื่อช่วยให้คุณสร้างประโยชน์จากกิจกรรมทางการตลาดได้มากที่สุด นำเข้าเนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลของลีด และอีกมากมายจากแอปพลิเคชันหลากหลาย และทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการผสานการทำงานที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วของเรา

ลงทะเบียนฟรี

  หมวดหมู่

   Zoho apps

   • Commerce
    Commerce
    Zoho apps

    Connect your Zoho Commerce e-store with Zoho Marketing Automation to track your leads' purchase orders and follow up with them using customized journeys.

   • CRM
    CRM
    Zoho apps

    Associate your CRM account with Zoho Marketing Automation to bring leads, nurture and convert them into customers.

   • Backstage
    Backstage
    Zoho apps

    Create, manage, and run promotional campaigns for your Zoho Backstage events.

   • Recruit
    Recruit
    Zoho apps

    Get your candidates details into Zoho Marketing Automation and design an interview process flow for them.

   • Creator
    Creator
    Zoho apps

    With this integration, you can bring leads from applications you have in Creator and design an engagement plan for them.

   • Contacts
    Contacts
    Zoho apps

    Add leads that you have collected in Zoho Contacts into Marketing Automation and design a nurture series for them.

   • Survey
    Survey
    Zoho apps

    With this integration, you can create and run different types of surveys from Marketing Automation.

   • Forms
    Forms
    Zoho apps

    Collect more details about your leads by integrating your Zoho Marketing Automation account with Zoho Forms.

   • Meeting
    Meeting
    Zoho apps

    Integrate Zoho Meeting with Zoho Marketing Automation to create webinars, track them and bring in more leads into the system

   • Invoice
    Invoice
    Zoho apps

    This integration lets you bring your vendor/customer details into the system and trigger automated payment reminders, invoice, receipt, and credit note copies.

   • Books
    Books
    Zoho apps

    Get your customer/vendor/supplier details and follow up with them.

   • WorkDrive
    WorkDrive
    Zoho apps

    Bring content and images you have stored in Zoho WorkDrive account to quickly create a campaign in Zoho Marketing Automation.

   • Analytics
    Analytics
    Zoho apps

    Get more insights about your lead growth and campaign performances.

   โซเชียลมีเดีย

   • Facebook
    Facebook
    Social Media

    Add lead-generation forms to your Facebook page, automate your promotions, and bring the leads generated to Marketing Automation for more engagement.

   • Twitter
    Twitter
    Social Media

    Schedule your Twitter posts and get insights about the performance of your promotions.

   • Tumblr
    Tumblr
    Social Media

    Integrate with Tumblr and share your campaigns with your fans and followers.

   • LinkedIn
    LinkedIn
    Social Media

    Post your campaigns on LinkedIn, know their reach from your Zoho Marketing Automation account.

   Google Apps

   • Google
    Google
    Google Apps

    Get all your desired data from Google Photos, Google Drive, Google Contacts, and Google Analytics through this quick and simple integration.

   • Google Drive
    Google Drive
    Google Apps

    Get your contacts, content, and attachments from Google Drive stored in Marketing Automation so you can quickly access them from the application.

   • Google Photos
    Google Photos
    Google Apps

    Bring in images from your Google Photos account to Marketing Automation so you can access them anytime without having to switch between applications.

   Image Hosting Sites

   • Flickr
    Flickr
    Image Hosting Sites

    Import your Flickr images to Zoho Marketing Automation and boost your engagement by using them in your emails.

   • Giphy
    Giphy
    Image Hosting Sites

    Make your emails look impressive by using images you have imported from your Giphy account to Marketing Automation.

   • Bigstock
    Bigstock
    Image Hosting Sites

    Bring in images from your Bigstock account to Marketing Automation and use them in your nurturing emails to improve engagement.

   • Unsplash
    Unsplash
    Image Hosting Sites

    Import the desired images from Unsplash into your Zoho Marketing Automation's library and use them while creating emails.

   Messaging

   • Twilio
    Twilio
    Messaging

    Integrate Zoho Marketing Automation with Twilio and engage your audience by sending instant text messages.

   • Message Media
    Message Media
    Messaging

    Send automated SMS campaigns to your audience by connecting Zoho Marketing Automation and Message Media.

   • Clickatell
    Clickatell
    Messaging

    Communicate with your leads via text messages by integrating Zoho Marketing Automation with Click a tell.

   • SMS-Magic
    SMS-Magic
    Messaging

    Connect Zoho Marketing Automation and SMS-Magic for engaging your leads with SMS campaigns.

   • Bulk SMS
    Bulk SMS
    Messaging

    Connect Zoho Marketing Automation and BulkSMS to keep your leads engaged with meaningful SMS campaigns.

   • MessageBird
    MessageBird
    Messaging

    Integrate Zoho Marketing Automation with Message Bird to schedule SMS campaigns and send them at the right time.

   CRM Applications

   • Salesforce
    Salesforce
    CRM Applications

    Sync leads from your Salesforce account and move the engaged leads back into the CRM system after every engagement.

   • SugarCRM
    SugarCRM
    CRM Applications

    Sync leads from your SugarCRM account and move the engaged leads back into the CRM system after every engagement.

   Cloud Storage Services

   • Dropbox
    Dropbox
    Cloud Storage Services

    Bring in leads from your DropBox account to Zoho Marketing Automation and plan an engagement series for them.

   • Evernote
    Evernote
    Cloud Storage Services

    Import your Evernote contacts and attachments to Marketing Automation and use them for your marketing purposes.

   • One drive
    One drive
    Cloud Storage Services

    Import your contacts, and other files to Zoho Marketing Automation and plan your marketing activities with them.

   • Box
    Box
    Cloud Storage Services

    Integrate with your Box account and reduce the hassel by importing your contacts and frequently used files to Marketing Automation.

   Other Apps

   • Zendesk
    Zendesk
    Other Apps

    Sync your verified and unverified contacts from Zendesk into Zoho Marketing Automation before you start engaging them.

   • Eventbrite
    Eventbrite
    Other Apps

    Integrate with Eventbrite, bring in leads that are interested in your events, and start engaging with them.

   • Survey Monkey
    Survey Monkey
    Other Apps

    Integrate with SurveyMonkey, send surveys to your leads and customers as you take your business forward.

   • Office 365
    Office 365
    Other Apps

    With this integration, you can pull your Office 365 contacts to Marketing Automation and also push your campaign details to your Office 365 calendar.

   • Gotowebinar
    Gotowebinar
    Other Apps

    Nurture your webinar leads by bringing them into Marketing Automation and creating a personalized engagement experience for each of them.

   • Gravatar
    Gravatar
    Other Apps

    Sync your Zoho Marketing Automation with Gravatar so your leads will have a profile image they use globally with every other brand.

   • Paypal
    Paypal
    Other Apps

    Integrate with your PayPal account and import the customers who have made their purchase payments with you via PayPal.

   • Wistia
    Wistia
    Other Apps

    With this integration, you can import your videos from Wistia to Zoho Marketing Automation and use them in your email campaigns to create an engaging experience.