การติดตามพฤติกรรมบนเว็บ

ดูว่าลีดของคุณทำอะไรเมื่อพวกเขามายังเว็บไซต์ของคุณ ตั้งแต่หน้าที่พวกเขาอ่านไปจนถึงเนื้อหาที่ดาวน์โหลด ติดตามพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของลีดของคุณเพื่อทำความเข้าใจความชอบของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปรับประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณและสร้างความมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์นั้นจะตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามพฤติกรรมบนเว็บ

การติดตามในแอป

ปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ราบรื่นยิ่งขึ้นโดยการรับทราบว่าผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร ฟีเจอร์ที่พวกเขาใช้ พวกเขาย้ายจากฟีเจอร์หนึ่งไปยังอีกฟีเจอร์หนึ่งอย่างไร และพวกเขาใช้เวลาบนหน้าใดหน้าหนึ่งนานแค่ไหน วิธีนี้จะช่วยคุณพัฒนาคำแนะนำตามบริบทสำหรับผู้ใช้ของคุณ และดึงดูดให้พวกเขามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น

การติดตามในแอป การติดตามในแอป

ทุกจุดสัมผัสมีความสำคัญ

ระบุจุดสำคัญที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณผ่านจุดสัมผัสต่างๆ ระบุว่าลีดของคุณมาจากโฆษณาออนไลน์ แบนเนอร์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของคุณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรลงทุนในจุดใดมากขึ้น วิเคราะห์จุดสัมผัสของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าแหล่งที่มาใดทำหน้าที่เป็นจุดที่ลีดเปลี่ยนสถานะเป็นลูกค้า ต้องใช้การติดต่อกี่ครั้งเพื่อแปลงลีดเป็นลูกค้า และอีกมากมาย

ทุกจุดสัมผัสมีความสำคัญ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น

แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเป็นส่วนต่างๆ ตามข้อมูลประชากร ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเฉพาะและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวบรวมบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีดและผู้ติดต่อของคุณและแสดงเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจอยู่เสมอ

ทุกจุดสัมผัสมีความสำคัญ ทุกจุดสัมผัสมีความสำคัญ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

ลงทะเบียนฟรี