การใช้ eWidget ใน Zoho Mail - ส่วนขยาย Zoho Vault

Zoho Vault

Zoho Vault คือตัวจัดการรหัสผ่านออนไลน์สำหรับทีม ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยในการแบ่งปันรหัสผ่านระหว่างสมาชิก ผู้ใช้ Zoho Vault สามารถเข้าใช้งานส่วนขยายนี้ได้จาก eWidget ใน Zoho Mail เพื่อสร้าง แก้ไข และแบ่งปันรหัสผ่านเหล่านี้ (ความลับ) กับสมาชิกในทีมของคุณ การผสานการทำงานนี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Zoho Mail จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม

การใช้ Zoho Vault ใน eWidget:

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
  2. คลิกที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
  3. เลือก Zoho Vault จากเมนูแอปพลิเคชัน eWidget
  4. ป้อนชุดรหัสผ่านของคุณและคลิกเปิด Zoho Vault
  5. คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดดู แก้ไข สร้างข้อมูลลับ (รหัสผ่าน) และเพิ่มลงในช่องของคุณใน Zoho Vault

สร้างข้อมูลลับใหม่:

  1. คลิกที่ไอคอน eWidget >> Zoho Vault
  2. ป้อนชุดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลความลับของคุณ
  3. เลือกเพิ่มข้อมูลความลับ
  4. กรอกรายละเอียดในช่องที่เหมาะสม และคลิกบันทึก

 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com