New Zoho Mail

การย้ายอีเมลจากผู้ให้บริการอีเมลที่ใช้บริการอยู่ไปยัง Zoho Mail

 การย้ายอีเมล

เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการโฮสต์อีเมลของคุณไปเป็น Zoho Mail คุณก็สามารถทำการโยกย้ายอีเมลดั้งเดิมของคุณไปยัง Zoho Mail จากเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันของคุณได้ IMAP Migration เป็นวิธีที่แนะนำมากที่สุดในการโยกย้ายอีเมล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการต่อจากงานที่ค้างไว้ได้ง่ายขึ้น

คุณยังสามารถย้ายอีเมลผ่านการใช้ POP ได้ด้วย ในกรณีที่คุณมีข้อมูลใน Exchange Server (ที่ไม่มี IMAP) หรือในรูปแบบไฟล์ PST คุณสามารถใช้ตัวช่วยการ Exchange Migration เพื่อย้ายอีเมลได้ ตัวช่วย Exchange Migration จะโยกย้ายอีเมลจาก PST/ EML หรือจากอินเฮาส์หรือ Hosted Exchanged Environment โดยตรง 

 ข้อดีของการย้าย IMAP ผ่าน POP

หากอีเมลขอ​คุณอยู่ในบริการอีเมลที่โฮสต์บนระบบคลาวด์ เช่น Google Apps หรือ Yahoo หรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลบนระบบคลาวด์อื่นๆ ที่รองรับการเข้าถึง IMAP คุณสามารถดำเนินการย้ายเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ผ่าน IMAP ได้จากแผงควบคุม 

Zoho Mail รองรับทั้งการย้าย IMAP และ POP แต่การย้าย IMAP มีข้อดีมากกว่าหากเทียบกับการย้าย POP

IMAP MigrationPOP Migration
รายละเอียดโฟลเดอร์ถูกโยกย้ายPOP ไม่สนับสนุนการย้ายเมลตามโฟลเดอร์ อีเมลทั้งหมดจะได้รับการย้ายไปยังกล่องขาเข้า

สถานะอีเมล (อ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน) จะคงไว้

 

อีเมลที่ย้ายข้อมูลมาเป็นผ่าน POP มามีสถานะเป็น‘ยังไม่ได้อ่าน

การรองรับหลายไคลเอ็นต์:

 • อีเมลจะได้รับการย้ายแม้ว่าจะเข้าถึงโดยไคลเอ็นต์อื่นๆ
 • อีเมลได้รับการซิงค์ในหลายไคลเอ็นต์โดยมีการรักษาสถานะ
 • อีเมลที่มีอยู่ในกล่องจดหมายต้นทางจะได้รับการซิงค์ไปพร้อมกับโฟลเดอร์และข้อมูลสถานะ
 • อีเมลที่ส่งโดยไคลเอ็นต์อื่นๆ จะได้รับการซิงค์ผ่าน IMAP

การรองรับเฉพาะไคลเอ็นต์เดียวเท่านั้น:

 • หากมีคำขอไคลเอ็นต์หลายรายการ อีเมลจะถูกจัดเตรียมให้กับไคลเอ็นต์เดียวเท่านั้น
 • อีเมลที่เรียกคืนข้อมูลผ่าน POP จะไม่สามารถย้ายได้ 
 • อีเมลที่ส่งโดยไคลเอ็นต์อื่นๆ จะไม่ได้ถูกย้าย เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ POP ไม่รองรับ
โดยทั่วไปการโอนย้ายจะทำได้อย่างรวดเร็วและข้อมูลการโยกย้ายนั้นมีรายละเอียดการย้ายผ่าน POP จะช้ากว่าการทำ IMAP Migration
โดยสามารถค้นหาปัญหาในการย้าย และแก้ไขได้อย่างแม่นยำข้อมูลปัญหาใน POP จะไม่เจาะจงและจะไม่ชัดแจ้ง

 

รายละเอียดที่สำคัญก่อนการย้าย:

สำหรับการย้าย POP/IMAP จำเป็นต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ - ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือเซิร์ฟเวอร์ POP ที่เป็นจุดเริ่มต้นการโยกย้าย
 • พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ – รองรับพอร์ตมาตรฐานสำหรับ SSL และ Non SSL ของเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง
  • พอร์ตที่รองรับ IMAP - 143 (Non SS), 993 (SSL) 
  • พอร์ตที่รองรับ POP - 110 (Non SSL), 995 (SSL) 
 • ประเภท SSL - รองรับเฉพาะที่มีการรับรองที่เชื่อถือได้เท่านั้น ไม่รองรับการรับรอง SSL ที่ลงนามด้วยตนเองเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย 
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต้นทางของบัญชี - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีเปิดใช้การเข้าถึง IMAP 
 • ไม่รวมรายการโฟลเดอร์ - ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกไม่รวมบางโฟลเดอร์ได้เช่น “สแปม” เพื่อลดเวลาในการย้าย นอกจากนี้ สามารถขอให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์ทั่วไปและย้ายอีเมลที่ไม่จำเป็นต้องโยกย้ายได้อีกด้วย สามารถระบุโฟลเดอร์ในรายการทั่วไปที่เลือกไม่รวมได้ ซึ่งจะมีผลใช้งานกับผู้ใช้ทั้งหมด 
 • ขีดจํากัดการเชื่อมต่อสูงสุด - ขีดจํากัดการเชื่อมต่อสูงสุดคือจํานวนการเชื่อมต่อที่เซิร์ฟเวอร์ยอมรับในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณระบุขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุดเท่ากับ 5 เมื่อเริ่มต้นการโยกย้าย กระบวนการการโยกย้ายจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับผู้ใช้ 5 คน กระบวนการโยกย้ายจะรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการโยกย้ายข้อมูลแบบคู่ขนานระหว่างเซิร์ฟเวอร์ 
 • IMAP Path Prefix: เซิร์ฟเวอร์ IMAP บางเซิร์ฟเวอร์ต้องการรายละเอียดของ Path Prefix เพื่อเชื่อมต่อและดึงข้อมูลอีเมลผ่าน IMAP 
 • Black Out Time - ในกรณีที่ทราบเวลาหรือวันในสัปดาห์ที่เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน ซึ่งเป็นช่วงที่เซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลด ให้ระบุวันในสัปดาห์ โดยกำหนดเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง (จาก ‘x’ ชั่วโมงถึง ‘y’ ชั่วโมง) และโซนเวลาที่เกี่ยวข้อง การโอนย้ายจะถูกหยุดชั่วคราวในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการโอนย้ายระบบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว จะสามารถใช้ Blackout Time และเขตเวลาได้เมื่อสามารถระบุระยะเวลาล่วงหน้าได้ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่จะหยุดโยกย้าย 

รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง:

เมื่อต้องการสร้างการโยกย้ายใหม่ คุณจำเป็นต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่เป็นตำแหน่งเริ่มโยกย้ายอีเมล คุณสามารถดำเนินการโยกย้ายเป็นชุด และโยกย้ายจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันได้หากคุณใช้โดเมนที่โฮสต์หลายแห่งโดยผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน และต้องการโยกย้ายทั้งหมดไปยัง Zoho Mail 

 1. เข้าสู่ระบบhttp://www.zoho.com/mail
 2. เปิดแผงควบคุม » ผู้ดูแลเมล » การย้ายอีเมล
 3. คลิกเพิ่มการย้าย เพื่อระบุรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับย้าย
 4. ระบุชื่อการย้าย
 5. เลือก IMAP หรือ POP เป็นวิธีการย้ายตามความต้องการของคุณ
   
 6. ป้อนชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์, ประเภท SSL และหมายเลขพอร์ตสำหรับการย้าย 
 7. ระบุขีดจำกัดสูงสุดในการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 8. รายการโฟลเดอร์ที่ไม่เลือก - รายการโฟลเดอร์ที่ไม่จำเป็นต้องย้าย 
 9. คลิกเพิ่มการย้ายเพื่อบันทึกรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ 
 10. คุณจะกลับไปที่หน้าหลักของการย้าย 
 11. คุณจําเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดบัญชีที่จะย้ายในขั้นตอนถัดไป 

 รายละเอียดของต้นทางในการโยกย้าย 

หลังจากที่คุณเพิ่มรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณจะกลับไปที่หน้าหลักการโยกย้าย คลิกที่การโยกย้ายเพื่อเพิ่มต้นทางที่จะโยกย้าย 

คุณสามารถเพิ่มบัญชีด้วยตนเองหรือนำเข้ารายละเอียดจากไฟล์ CSV ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายละเอียดบัญชีต้นทางและปลายทางพร้อมใช้งานแล้ว สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เพิ่มเข้ามา ข้อมูลประจำตัวต้นฉบับจะถูกตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้จะถูกเพิ่มก็ต่อเมื่อการรับรองความถูกต้องของต้นฉบับสำเร็จเท่านั้น 

ขั้นตอนในการเพิ่มบัญชีสำหรับการโยกย้าย:

 1. เลือกชื่อการย้ายที่คุณต้องการเพิ่มรายละเอียดต้นทางและปลายทาง 
 2. เลือกเพิ่มบัญชี เพื่อเพิ่มรายละเอียดบัญชีด้วยตนเอง
 3. ระบุชื่อ/รหัสผ่านผู้ใช้ต้นทางและปลายทางที่จะย้ายอีเมลไป 
 4. ในกรณีของการโยกย้าย IMAP คุณสามารถเลือกที่จะข้ามโฟลเดอร์ที่ต้องการในระหว่างการโยกย้ายได้ 
 5. ข้อมูลประจําตัวจะถูกตรวจสอบกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางที่ระบุ เมื่อคุณคลิกเพิ่ม

ขั้นตอนการนําเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV:

 1. เตรียมไฟล์ Excel หรือ Zoho Sheet ที่มีต้นทาง รหัสผ่าน ปลายทางระบุที่ส่วนหัวเรื่อง คุณสามารถเลือกที่จะใส่ลำดับความสำคัญของคอลัมน์ ซึ่งจะระบุลำดับความสำคัญของบัญชีที่จะโยกย้ายได้
 2. กรอกรายละเอียดใต้คอลัมน์เพื่อให้บัญชีถูกโยกย้าย
 3. บันทึกเป็นไฟล์ CSV
 4. คลิกลิงก์อัปโหลดบัญชีในหน้าบัญชีการย้าย
   
 5. เลือกไฟล์ที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ตกลง เพื่ออัปโหลดบัญชี
 6. บัญชีที่เพิ่มไว้จะแสดงรายการในส่วนบัญชี
 7. คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ได้หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะเริ่มการย้าย
 8. ตรวจสอบว่ามีการแสดงรายการบัญชีทั้งหมดที่จะย้ายครบถ้วนหรือไม่

 เริ่มการโยกย้าย

ในแผงควบคุม ให้ไปที่การย้ายภายใต้ส่วนผู้ดูแลเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านต้นฉบับหลังจากที่เพิ่มผู้ใช้ในการโยกย้าย รหัสผ่านควรจะคงเดิมจนกว่ากระบวนการย้ายจะเสร็จสมบูรณ์

 1. ในหน้าการโยกย้าย การโยกย้ายที่คุณเพิ่มไว้จะแสดงรายการอยู่ 
 2. คลิก ‘เริ่ม’ เพื่อเริ่มการโยกย้ายในรายการ
 3. การโยกย้ายจะถูกกำหนดเวลาและสถานะไว้ 
 4. คุณสามารถคลิกที่การโยกย้ายเพื่อดูความคืบหน้าของของแต่ละบัญชีได้ 
 5. ในกรณีของ IMAP คุณสามารถดูข้อมูลสถิติโดยละเอียดของการพร้อมกับรายละเอียดโฟลเดอร์และรายละเอียดของข้อผิดพลาดถ้ามี 
 6. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการย้าย ระบบจะแสดงข้อผิดพลาดนั้นในสถานะ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าบัญชีการโยกย้าย
 7. อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ตามอีเมลปลายทางที่ระบุ เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com