Task - Zoho Mail

งาน

Zoho Mail Task ช่วยให้คุณไม่พลาดรายการสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างและติดตามงานของแต่ละคนและงานของกลุ่มได้ 

 งานของแต่ละคน

งานของแต่ละคนคืองานที่คุณรับผิดชอบโดยแยกกัน คุณสามารถสร้างและติดตามงานของแต่ละคนได้ที่ส่วนงานของฉัน เมื่อคุณสร้างงาน คุณสามารถตั้งค่าวันครบกำหนด การแจ้งเตือนและลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ได้

 

คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์ หรือเปิดงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอีกครั้งจากมุมมองรายการได้โดยตรงด้วยการคลิกไอคอนเปลี่ยนสถานะงาน คุณยังสามารถเพิ่มงานย่อยลงในงานใดๆ ที่ต้องการได้จากมุมมองรายการได้อีกด้วย 

 

 งานกลุ่ม

เมื่อคุณสร้างงานในกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะสามารถเข้าถึงงานนั้นได้ คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกใดๆ ของกลุ่มได้ อีกทั้ง สามารถมอบหมายงานของกลุ่มให้กับสมาชิกขององค์กรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มได้ด้วย

คุณสามารถสร้างงานหลายรายการภายใต้โครงการ และสร้างงานย่อยหลายรายการภายใต้งานหลักของแต่ละงานได้ คุณสามารถเลือกโครงการได้เมื่อสร้างงาน หรือสร้างโครงการใหม่ได้โดยตรงจากหน้าเพิ่มงาน จะสามารถใช้โครงการได้กับงานของกลุ่มเท่านั้น 

ในขณะที่สมาชิกกลุ่มทั้งหมดสามารถให้ความคิดเห็นและถูกใจงานใดๆได้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทต่างๆ ภายในกลุ่มก็จะได้รับสิทธิ์การแก้ไขงานของกลุ่มในระดับที่แตกต่าง ตารางด้านล่างเป็นภาพรวมของสิทธิ์ที่มีเหมือนกัน

 แก้ไขงานหลัก*แก้ไขงานย่อย*
ผู้ดูแลกลุ่มได้ได้
เจ้าของงานได้ได้
ผู้ได้รับมอบหมายงานหลักได้ได้
ผู้ได้รับมอบหมายงานย่อยไม่ได้ได้
สมาชิกกลุ่มไม่ได้ไม่ได้
สมาชิกองค์กร (ผู้ได้รับมอบหมายงานหลัก)ไม่ได้ไม่ได้

*สิทธิ์ในการแก้ไขงานหลักและงานย่อยนั้นรวมถึงการแก้ไขคำอธิบายงาน ชื่อเรื่อง วันครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และตัวเลือกที่เป็นกิจวัตร

สิทธิ์ในการเพิ่มผู้รับเชิญลงในงานนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีการเลือกปฏิเสธผู้รับเชิญสำหรับงานนั้นหรือไม่

เมื่อคุณสร้างงานของกลุ่ม คุณสามารถจัดกลุ่มงานภายใต้โครงการได้ ซึ่งทำให้การติดตามงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย และจะทำให้มองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับงานของโครงการ รายการที่ค้างอยู่ ความคืบหน้า และเป้าหมายสูงสุดของทั้งกลุ่มได้ ซึ่งยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของทั้งทีมจะมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวพร้อมด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน และช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถมองเห็นงานได้ชัดเจนขึ้น 

คุณสามารถคัดลอกงานของกลุ่มหรือย้ายไปยังกลุ่มสตรีมอื่นได้ด้วยการเลือกตัวในเมนู ‘ตัวเลือกเพิ่มเติม' คุณสามารถเลือกที่จะไม่รวมความเห็นในงานเดิมเมื่อคัดลอกหรือย้ายงานได้ โดยการคลิกเพื่อลบเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย ‘รวมความคิดเห็น'

งานที่ทำเป็นกิจวัตร

งานบางอย่างไม่ใช่งานที่ทำเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการทำเป็นกิจวัตรในระยะเวลาหนึ่งๆ งานเหล่านี้เรียกว่างานที่ทำเป็นกิจวัตร คุณสามารถสร้างงานที่ทำเป็นกิจวัตรใน Zoho Mail ได้ เช่น การสร้างรายงาน การชำระหนี้ การส่งใบบันทึกเวลา และอื่นๆ คลิกไอคอนทำเป็นกิจวัตรเพื่อตั้งค่ารูปแบบการทำเป็นกิจวัตรให้กับงาน

คุณสามารถเลือกได้ระหว่างการทำเป็นกิจวัตรรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยมีตัวเลือกย่อยเพิ่มเติมเพื่อเลือกรูปแบบ/เวลาที่เป็นกิจวัตร และอื่นๆ

 งานย่อย

งานขนาดใหญ่มักสามารถแยกออกเป็นงานย่อยหลายๆ งานได้ งานของกลุ่มมักจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกทีมหลายคน โดยแต่ละคนจะดูแลงานย่อยที่แตกต่างกัน 

  

แผ่นบันทึกข้อมูลงาน

Zoho Tasks ขอนำเสนอเคล็ดลับในการตั้งค่าล่วงหน้าเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้การจัดการงานของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถส่งอีเมลถึงตัวคุณเองในรูปแบบเฉพาะ เพื่อเพิ่มและจัดการงานในกล่องจดหมายของคุณได้

หัวข้ออีเมลของคุณจะถูกเพิ่มเป็น ‘ชื่องาน’ และเนื้อหาอีเมลจะถูกเพิ่มเป็น ‘คำอธิบายงาน' เฉพาะอักขระ 50 ตัวแรกของงานเท่านั้นที่จะถูกเพิ่มเป็นคำอธิบายของงาน

อีเมลถึงตัวอย่างรายละเอียดการสร้างงาน
<username>+task@domainname.comrebecca+task@zylker.comสร้างงานง่ายๆ ให้ตัวคุณเอง
<username>+task+1Sep2016@domainname.comrebecca+task+1Sep2016@zylker.comสร้างงานที่มีวันครบกำหนดเป็น 1 ก.ย. 2016
<username>+task+1Sep@domainname.comrebecca+task+1Sep@zylker.comสร้างงานที่มีวันครบกำหนดเป็น 1 ก.ย. 2016 หากผ่านไปแล้ว ให้ตั้งค่าวันครบกำหนดเป็น 1 ก.ย. 2017

<group-id>+task@domainname.com

cc: member@domainname.com

marketing+task@zylker.com

cc: paula@zylker.com

สร้างงานของกลุ่มและมอบหมายงานนั้นให้กับสมาชิกที่เพิ่มใน cc

<group-id>+task+1Sep2016@domainname.com

cc: member @domainname.com

marketing+task+1Sep2016@zylker.com

cc: paula@zylker.com

สร้างงานของกลุ่มที่มีวันครบกำหนดเป็น 1 ก.ย. 2016 และมอบหมายให้กับสมาชิกที่เพิ่มในช่องสำเนาถึง

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล ให้ป้อนคำว่า ‘Zoho’ แทนชื่อโดเมน

การที่คุณส่งอีเมลถึงตัวคุณเองเท่ากับว่างานจะถูกมอบหมายให้คุณ ในขณะที่อีเมลที่ส่งถึง ID อีเมลของกลุ่มจะถูกเพิ่มเป็นงานกลุ่ม คุณสามารถเปิดแอปพลิเคชันงานจากในกล่องจดหมายของคุณเองได้ และสามารถแก้ไขงานได้ตามและเมื่อจำเป็น

หมายเหตุ:

เคล็ดลับเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออีเมลถูกส่งจากโดเมนที่มี Zoho Mail เป็นโฮสต์เท่านั้น

การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects

Zoho Projects พร้อม Zoho Mail ช่วยให้การเข้าถึงพอร์ทัลโครงการและงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้นจากแอปพลิเคชัน Tasks ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงใน Zoho Projects หรือเพิ่มอีเมลเป็นงาน/บั๊กในพอร์ทัลโครงการของคุณได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Projects ได้ที่นี่

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com