ค้นหา Syntax - พารามิเตอร์และตัวดำเนินการ

การค้นหา Syntax ใน Zoho Mail

Zoho Mail มีตัวเลือกมากมายในการค้นหากล่องจดหมายของคุณ เพื่อค้นหาตำแหน่งหรือหารายการอีเมลที่คุณต้องการ สามารถดำเนินการค้นหาร่วมกับกับพารามิเตอร์และการกำหนดค่าต่างๆ ได้ เมื่อใช้ Zoho Mail ผ่านทาง API ของ REST หรือเมื่อคุณใช้การกำหนดค่าร่วมกับโปรแกรมภายนอกเพื่อทำงานกับ Zoho Mail เพื่อค้นหาอีเมล คุณจำเป็นต้องสร้างและใช้ค่า String เป็น searchKey ต้องสร้าง searchKey โดยใช้ Syntax เฉพาะเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์การค้นหาตามที่คาดไว้ พารามิเตอร์ ตัวดำเนินการ และค่าต่างๆ ที่ใช้กับพารามิเตอร์ได้มีอธิบายไว้ด้านล่าง 

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ต่างๆ ที่คุณสามารถใช้กับคำค้นหาได้ คุณสามารถใช้คำค้นหาพร้อมกับกำหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในแบบพารามิเตอร์: <search value>  

พารามิเตอร์คำอธิบาย
ทั้งหมด ตอบกลับผลลัพธ์ที่พบคำค้นหานี้จากตำแหน่งใดก็ได้ของอีเมล 
ผู้ส่ง

 ตอบกลับอีเมลจากผู้ส่งที่ระบุ หากป้อนที่อยู่อีเมลครบถ้วน

 หากคำค้นหาเป็นคำ (ไม่ใช่ที่อยู่อีเมล) อีเมลที่มีที่อยู่ต้นทางเป็นชื่อผู้ใช้หรือส่วนโดเมนเป็นคำดังกล่าวจะแสดงในผลการค้นหา 

ถึง

 อีเมลที่มีที่อยู่อีเมลดังกล่าวในช่องถึงจะถูกแสดงเป็นผลลัพธ์ 

ในกรณีที่คำค้นหาเป็นคำ อีเมลที่มีที่อยู่ปลายทางที่เป็นคำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชื่อผู้ใช้หรือส่วนโดเมนจะถูกแสดงเป็นผลลัพธ์

สำเนาถึง เหมือนกับพารามิเตอร์ถึง
หัวเรื่อง แสดงผลลัพธ์อีเมลที่มีคำที่ระบุเป็นชื่อเรื่องของอีเมล 
ชื่อไฟล์ แสดงอีเมลที่มีคำที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ที่แนบ 
เนื้อหาไฟล์แสดงผลลัพธ์เป็นอีเมลซึ่งมีข้อความที่ระบุในเนื้อหาของเนื้อหาของไฟล์แนบ 

สามารถใส่เครื่องหมายคำพูดในข้อความค้นหา เพื่อค้นหาสำหรับรายการที่ตรงกันทุกประการหรือค้นหาเป็นวลีได้ 

ตัวอย่าง:

1. ทั้งหมด:สวัสดี::ทั้งหมด:โลก

สตริงการค้นหานี้จะแสดงอีเมลที่มีคำว่า “สวัสดี” และคำว่า “โลก” อยู่ในเนื้อหา โดยไม่จำเป็นต้องมีลำดับคำตรงดัน

2. ทั้งหมด:”สวัสดีทุกท่าน"

สตริงการค้นหานี้แสดงผลอีเมลที่มีวลี “สวัสดีทุกท่าน” ในอีเมลเช่นเดียวกับที่พบในใบเสนอราคา 

เกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติม:

นอกจากคำค้นหาด้านบนแล้ว คุณยังสามารถระบุเกณฑ์การค้นหาเพิ่มเติมได้ เช่น โฟลเดอร์ ป้ายกำกับ ไฟล์แนบ แฟล็ก ประเภทอีเมล และวันที่และเวลาที่ส่งอีเมลได้ด้วย  

พารามิเตอร์ค่าที่อนุญาตตัวอย่าง
มี

 พารามิเตอร์ “มี” จะช่วยคุณในการกรองผลลัพธ์อีเมลเพิ่มเติม 

มี: ไฟล์แนบ - อีเมลที่มีไฟล์แนบ

มี: แฟล็ก - อีเมลที่ติดแฟล็ก

มี: บทสนทนา - อีเมลที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา

ใน

คุณสามารถใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อค้นหาในโฟลเดอร์เฉพาะได้ 

ใน:<ชื่อโฟลเดอร์>

ใน: การตลาด

ที่มี ‘การตลาด’ เป็นชื่อของโฟลเดอร์

ป้ายกำกับ

คุณสามารถใส่พารามิเตอร์นี้เพื่อค้นหาอีเมลที่มีแท็ก/ป้ายกำกับที่ระบุได้ 

ใน:<ชื่อป้ายกำกับ>

ป้ายกำกับ: เงินเดือน

โดยที่ ‘เงินเดือน’ คือชื่อของป้ายกำกับ

fromDate

toDate

พารามิเตอร์ fromDate, toDate ช่วยคุณระบุช่วงวันที่เพื่อระบุหาอีเมล 

จากวันที่: วว - ดดด - ปปปป
ถึงวันที่: วว - ดดด - ปปปป

จากวันที่: 12 ก.ย.-2017
ถึงวันที่ :30 มิ.ย.-2561

inclspamtrash

ใส่พารามิเตอร์นี้หากคุณต้องการผลลัพธ์จากโฟลเดอร์สแปมและถังขยะของคุณขณะทำการค้นหา
หากคุณไม่ต้องการรวมโฟลเดอร์เหล่านี้ โปรดอย่าใส่พารามิเตอร์นี้ในการค้นหาของคุณ

Inclspamtrash:เป็นจริง

Inclspamtrash:เป็นจริง

ตัวดำเนินการ: 

ในขณะที่สามารถใส่พารามิเตอร์หลายรายการในการค้นหาได้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกันได้โดยใช้ตัวดำเนินการ :: และตัวดำเนินการ หรือ ได้ด้วย

ในการส่งข้อความ/ค่าที่ค้นหาด้วยพารามิเตอร์ ให้ใช้เครื่องหมายจุดคู่เพียงเครื่องหมายเดียว - :

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการค้นหาอีเมลที่มีคำว่า ‘การตลาด’ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการตลาดทั้งหมด:

ตัวดำเนินการสำหรบการระบุเงื่อนไขต่อไป:

หากคุณต้องการกล่าวถึงรายการเงื่อนไขใน searchKey หนึ่งรายการคุณจะต้องใช้ :: เพื่อระบุเงื่อนไขถัดไป

Syntax - ::

ตัวอย่าง - ทั้งหมด:เงินเดือน::มี:ไฟล์แนบ

SearchKey นี้จะตอบกลับผลลัพธ์อีเมลที่มีไฟล์แนบและคำว่าบัญชีเงินเดือนในบางส่วนของอีเมล

หรือตัวดำเนินการ:

Syntax - :หรือ:

ตัวอย่าง - ผู้ส่ง:frank@zylker.com::หรือ:ถึง:frank@zylker.com

SearchKey นี้จะแสดงรายการอีเมลที่ส่งหรือได้รับจาก frank@zylker.com

หมายเหตุ:

หากไม่มีตัวดำเนินการที่กล่าวถึงหลังจาก :: จะใช้งานตัวดำเนินการ “และ” ตามค่าเริ่มต้น

ตัวอย่าง searchKey:

หัวเรื่อง:บิล::ผู้ส่ง:customercare@creditcard.com::มี:ไฟล์แนบ

ค่าสตริงด้านบนที่ส่งเป็น searchKey จะตอบกลับเป็นอีเมลพร้อมคำว่าบิล ในชื่อเรื่องที่มาจาก customercal@credcard.com และมีไฟล์แนบ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com