เรียกคืนอีเมลที่ส่งใน Zoho Mail

เรียกคืนอีเมลที่ส่ง

ตัวเลือกการเรียกคืนใน Zoho Mail ช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนอีเมลได้แม้หลังจากที่คุณส่งไปแล้วก็ตาม

ไม่สามารถเรียกคืนอีเมลได้หากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

  • หากผู้รับไม่ได้มาจากภายในองค์กรของคุณ
  • หากอีเมลถูกแชร์แล้วหรือเป็นส่วนหนึ่งของโฟลเดอร์ที่แชร์
  • หากพยายามเรียกคืนหลังจาก 30 นาทีนับจากเวลาที่ส่งอีเมล
  • ไม่สามารถเรียกคืนอีเมลที่ดึงข้อมูลโดยบัญชี POP ได้

ขั้นตอนการเรียกคืนอีเมล

  1. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail
  2. ไปที่ โฟลเดอร์ส่งแล้ว ของคุณ
  3. คลิกไอคอน สถานะการส่งเมล (MDS)
  4. ในป็อปอัพการส่งเมล ให้คลิกปุ่ม เรียกคืนอีเมลนี้
  5. ป็อปอัพการยืนยันจะปรากฏขึ้น คลิก ดำเนินการต่อ

คุณจะได้รับข้อความตอบกลับโดยขึ้นอยู่กับว่าการเรียกคืนสำเร็จหรือไม่ หากการเรียกคืนสำเร็จ ผู้รับจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าอีเมลที่มีข้อมูลที่ระบุถูกเรียกคืนแล้ว

ประเภทของการตอบกลับการเรียกคืน

หากคุณพยายามเรียกคืนอีเมลที่มีผู้รับหลายคนภายในและภายนอกองค์กรของคุณ คุณจะได้รับหนึ่งในการตอบกลับต่อไปนี้ :

       สำเร็จทั้งหมดอีเมลถูกเรียกคืนจากกล่องขาเข้าของผู้รับทั้งหมด
       สำเร็จบางส่วนอีเมลถูกเรียกคืนจากกล่องขาเข้าของผู้รับบางรายและไม่ใช่ทั้งหมด
  ล้มเหลวทั้งหมด

ไม่สามารถเรียกคืนอีเมลจากกล่องขาเข้าของผู้รับ

ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ 

คุณสมบัติเรียกคืนอีเมลจะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้บัญชีองค์กรแบบชำระเงินของเราเท่านั้น

ผู้ใช้บัญชีองค์กรแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เมื่ออัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงิน ตัวเลือกอัปเกรดจะอยู่ถัดจากปุ่มเรียกคืนอีเมล

คุณสมบัติเรียกคืนอีเมลไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้บัญชีส่วนบุคคล

 

 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com