คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

Zoho Notes คือแอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้คุณจดบันทึกหมายเหตุที่สำคัญทั้งหมดเหล่านั้นลงในบานหน้าต่างหมายเหตุธุรกิจของคุณเองได้

 การเพิ่มหมายเหตุ

 • คลิก เพิ่มหมายเหตุ
 • พิมพ์ข้อความหรือข้อมูลของคุณ
 • เลือกสีหรือหมวดหมู่ตามที่คุณต้องการ
 • คลิก บันทึก

สามารถดูหมายเหตุได้ในมุมมองรายการหรือมุมมองกล่อง

 • มุมมองรายการ: ด้วยมุมมองรายการ ผู้ใช้สามารถดูหมายเหตุทั้งหมดที่แสดงรายการพร้อมกัน

 • มุมมองกล่อง:


ในการค้นหาหมายเหตุในหมวดหมู่หนึ่ง เพียงเลือกหมวดหมู่แล้วหมายเหตุจะปรากฏขึ้น คุณยังสามารถเลือกสีจาก 3 สีเพื่อแยกความแตกต่างของหมายเหตุของคุณได้อย่างง่ายดาย! หมายเหตุกลุ่มของคุณจะแสดงอยู่ใต้ชื่อกลุ่มแต่ละชื่อด้วย คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบหมายเหตุได้ที่นี่

 ติดแท็กหมายเหตุของคุณ

จัดประเภทหมายเหตุของคุณด้วยความช่วยเหลือของแท็ก Zoho Notes รองรับหลายแท็ก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองหมายเหตุโดยยึดตามแท็ก

 การเพิ่มแท็กใหม่และการติดแท็กหมายเหตุ

 • ในการเพิ่มแท็กใหม่ ให้คลิก '+' ด้านข้างแท็ก คุณยังสามารถเพิ่มแท็กใหม่ภายใต้ 'แท็ก' ซึ่งอยู่ที่แถบด้านบน

 • ในการติดแท็กหมายเหตุ ให้เลือกหมายเหตุ (คลิกในกล่องกาเครื่องหมาย) และกำหนดแท็กจากรายการแท็กซึ่งอยู่ที่แถบด้านบน
 • คุณสามารถกำหนดหลายแท็กลงในหนึ่งหมายเหตุและในทางกลับกันได้ ในการทำเช่นนี้ ให้เลือกหมายเหตุและกำหนดแท็กทีละแท็ก
 • ในการกำหนดแท็กทั่วไปให้กับหลายหมายเหตุ ให้เลือกหมายเหตุหลายรายการแล้วกำหนดแท็กทั้งหมดในครั้งเดียว

 ลากและวาง

Zoho Notes ได้รับการปรับปรุงให้คุณสามารถติดแท็กหมายเหตุได้โดยใช้คุณสมบัติการลากและวาง วิธีนี้จะง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีอื่นในการติดแท็กหมายเหตุ ในการติดแท็กหมายเหตุ เพียงลากหมายเหตุและวางลงบนแท็กภายใต้รายการแท็ก คุณยังสามารถเลือกหลายหมายเหตุในครั้งเดียวและวางลงบนแท็กได้


 รหัสสีของแท็ก

ใส่รหัสสีให้แท็กของคุณเพื่อให้สีของแท็กแตกต่างจากแท็กอื่นๆ การใส่รหัสสีทำให้ค้นหาแท็กอย่างรวดเร็วได้ง่ายกว่าการค้นหาทีละแท็กอย่างมาก ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถใส่รหัสสีให้กับแท็กของคุณ

 • คลิกกล่องสี่เหลี่ยมของแท็กใดแท็กหนึ่ง
 • เลือกสีใดๆ จากจานสี

 แท็กกลุ่ม

แท็กกลุ่มจะคล้ายกับแท็กส่วนบุคคล โดยคุณสามารถกำหนดแท็กให้กับหมายเหตุที่อยู่ในกลุ่มได้ คุณยังสามารถกำหนดหลายแท็กให้กับหนึ่งหมายเหตุได้ด้วย อย่างไรก็ตาม มีสองสามอย่างที่แตกต่างจากแท็กส่วนบุคคล

 • สมาชิกกลุ่มสามารถกำหนดแท็กให้กับหมายเหตุได้ แต่สมาชิกกลุ่มไม่สามารถแก้ไขหรือลบแท็กนั้นได้
 • เฉพาะผู้ดูแลระบบกลุ่ม/ผู้ควบคุมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขแท็ก

 การเปลี่ยนชื่อและการลบแท็ก

 • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบแท็กได้โดยคลิกขวาที่แท็กนั้นและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม การลบแท็กจะลบแท็กออกจากหมายเหตุที่เกี่ยวข้องด้วย

 คุณลักษณะ

ขณะนี้คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุใหม่ภายใต้แท็บใหม่แต่ละแท็บได้ คุณสามารถมีแท็บใหม่สำหรับหมายเหตุใหม่แต่ละรายการได้มากเท่าที่ต้องการ การเพิ่มสีเพิ่มเติมให้กับ Notes อยู่ในแผนกลยุทธ์ของเรา
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เรียกว่าการเพิ่มแบบด่วน ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มหมายเหตุด่วนและจะถูกเพิ่มลงในรายการหมายเหตุ ในการค้นหาหมายเหตุในหมวดหมู่หนึ่ง เพียงเลือกหมวดหมู่แล้วหมายเหตุจะปรากฏขึ้น Zoho Business มี 3 สีที่แตกต่างกันให้เลือก สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว คุณยังสามารถเลือกสีจาก 3 สีเพื่อแยกความแตกต่างของหมายเหตุของคุณได้อย่างง่ายดาย!

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com