ข้อความสั้นทางอีเมล

ข้อความสั้นทางอีเมล

ข้อความสั้นทางอีเมลใน Zoho Mail ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเน้นข้อมูลสำคัญจากอีเมลในภาพตัวอย่างอีเมล ในสถานการณ์ทางธุรกิจ อาจมีอีเมลที่มีข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องเน้นและแสดงให้ผู้ใช้เห็น ซึ่งสามารถทำได้โดยการแจกแจงบางส่วนของอีเมลและในรูปแบบเฉพาะ 

Schema.org เป็นชุมชนที่ทำงานร่วมกันซึ่งทำงานเกี่ยวกับการสร้างและส่งเสริม Schema สำหรับมาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้างบนอินเทอร์เน็ต Zoho Mail เข้าใจรูปแบบที่กำหนดโดย Schema.org และมาร์กอัปนี้จะถูกเน้นและแสดงเป็นข้อความสั้นทางอีเมลในภาพตัวอย่างอีเมล

การเน้นข้อความสั้นทางอีเมล

ในการเน้นส่วนที่สำคัญของอีเมลของคุณและแสดงส่วนนั้นในภาพตัวอย่างอีเมล คุณสามารถฝังสคริปต์ JSON-LD หรือ Microdata ลงในเนื้อความของเนื้อหาอีเมลของคุณได้ สคริปต์นี้จะแสดงส่วนของอีเมลที่คุณต้องการให้แสดงในภาพตัวอย่างอีเมล ตัวอย่างเช่น ในอีเมลการจองตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเน้นส่วนต่างๆ เช่น หมายเลขเที่ยวบิน เวลาออกเดินทาง จุดขึ้นเครื่องและจุดที่มาถึงได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจรายละเอียดที่สำคัญที่สุดในอีเมลได้อย่างง่ายดายขึ้น 

นอกจากการฝังสคริปต์แล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนกับเราเพื่อระบุข้อความสั้นทางอีเมลที่จะแจกแจงในอีเมลด้วย คุณสามารถลงทะเบียนโดเมนของคุณโดยใช้ลิงค์ นี้ ได้ ขั้นตอนการลงทะเบียนโดเมนจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากการตรวจสอบโดเมน องค์กรที่ส่งคำขอลงทะเบียนแล้วจะได้รับการติดต่อในกรณีที่ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมในการดำเนินการนี้

ในทำนองเดียวกัน การเน้นบางส่วนของอีเมลก็ยังมีประโยชน์ในกรณีของอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ E-commerce และอีเมลการติดตามพัสดุที่ส่งจากตัวแทนขนส่ง

สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ Zoho Mail เน้นข้อความสั้นทางอีเมล

ในการเน้นข้อความสั้นในอีเมลที่คุณส่ง จะต้องตรวจสอบสองอย่าง

  • อีเมลที่คุณกำลังส่งควรมีสคริปต์เฉพาะที่ฝังอยู่ในรูปแบบ Microdata หรือ JSON-LD
  • โดเมนที่คุณส่งอีเมลเหล่านี้ควรได้รับการลงทะเบียนในรายการโดเมนที่ระบุของเรา

รูปแบบสำหรับการเน้นข้อความสั้นทางอีเมล 

ในการเน้นข้อความสั้นในอีเมลที่คุณส่งออกไป คุณจะต้องฝังสคริปต์ในอีเมลที่คุณกำลังส่ง Zoho Mail สนับสนุนทั้งรูปแบบ JSON-LD และ Microdata ในมาร์กอัปอีเมล

Microdata

Microdata เป็นภาษามาร์กอัปที่ถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายและเน้นส่วนเฉพาะของอีเมล มาร์กอัปนี้แต่ละรายการสามารถมีแอตทริบิวต์ที่สัมพันธ์กันได้ ในรูปแบบ Microdata แอตทริบิวต์พื้นฐานสามรายการที่ใช้คือ itemtypeitemprop และ itemscope

Itemscope - การใช้แอตทริบิวต์นี้ภายในแท็ก div จะแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในแท็ก div นี้เป็นของรายการเดียว

Itemtype - เมื่อคุณระบุ itemtype จะแสดงว่าองค์ประกอบทั้งหมดภายในขอบเขตนั้นมาภายใต้คลาสที่ระบุไว้ คุณสามารถตั้งค่านี้เป็นคลาสใดๆ ที่มีอยู่ใน คลาส schema.org 

Itemprop - สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสที่ระบุเป็น itemtype ได้ด้วยแอททริบิวต์นี้

JSON-LD

JSN-LD เป็นไวยากรณ์ที่ยึดตาม JSON ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาษามาร์กอัปที่มักใช้กันทั่วไป ในรูปแบบ JSON-LD @context จะถูกตั้งค่าเป็น http://schema.org, @type จะถูกตั้งค่าเป็นคลาสใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้ คลาส schema.org และคุณสมบัติของคลาสดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในสคริปต์ 

ไวยากรณ์สำหรับการเน้นข้อความสั้นทางอีเมล

การยืนยันตั๋วเครื่องบิน

เมื่อคุณได้รับอีเมลการยืนยันสำหรับตั๋วเครื่องบิน สามารถเน้นข้อมูลที่สำคัญบางอย่าง เช่น เวลาขึ้นเครื่อง สนามบินขึ้นเครื่องและปลายทาง วันที่เดินทาง ฯลฯ และแสดงให้ผู้ใช้เห็นเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจสาระสำคัญของอีเมลได้อย่างรวดเร็ว

ตั๋วเครื่องบินพื้นฐาน

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "FlightReservation",
"reservationNumber": “TJK743",
"reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
"underName": {   
"@type": "Person",  
"name": “Rebecca Anderson" 
}, 
"reservationFor": {   
"@type": "Flight",   
"flightNumber": “914",   
"airline": {     
"@type": "Airline",     
"name": “Pan American World Airways",     
"iataCode": “PA"   
},   
"departureAirport": {     
"@type": "Airport",     
"name": "John F. Kennedy International Airport",     
"iataCode": “JFK"   
},   
"departureTime": “2018-04-07T18:20:00-06:00",   
"arrivalAirport": {     
"@type": "Airport",     
"name": "Miami International Airport",     
"iataCode": “MIA"   
},
"arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation”>
<meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>
<link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/> 
<div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person”>
<meta itemprop="name" content=“Rebecca Anderson”/>
</div>
<div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
<meta itemprop="flightNumber" content="914"/>
<div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
<meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>
<meta itemprop="iataCode" content=“PA"/>
</div>
<div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
<meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
<meta itemprop="iataCode" content=“JFK"/>
</div>
<meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>
<div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
<meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>
<meta itemprop="iataCode" content=“MIA"/>
</div>
<meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>
</div>
</div> 

บอร์ดดิ้งพาส

หากคุณต้องการเน้นรายละเอียดบอร์ดดิ้งพาสพร้อมกับเนื้อหาที่เหลือ คุณสามารถใช้ไวยากรณ์นี้ได้

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743",   "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": " John F. Kennedy International Airport ",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": " 2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": " Miami International Airport ",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": " 2018-04-08T14:30:00-05:00 "   },   "airplaneSeat": "5C",   "airplaneSeatClass": {     "@type": "AirplaneSeatClass",     "name": "Economy"   },   "ticketNumber": "FIG546",   "ticketToken": "qrCode:FG56",   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content=" TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content=" Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content=" John F. Kennedy International Airport "/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content=" 2018-04-07T18:20:00-06:00 "/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content=" Miami International Airport "/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content=" 2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <meta itemprop="airplaneSeat" content="5C"/>   <div itemprop="airplaneSeatClass" itemscope itemtype="http://schema.org/AirplaneSeatClass">     <meta itemprop="name" content="Economy"/>   </div>   <meta itemprop="ticketNumber" content=" FIG546 "/>   <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:FG56"/>   <link itemprop="checkInUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/> </div>

ปุ่มเช็คอิน

นอกจากการไฮไลต์รายละเอียดเที่ยวบินและผู้โดยสารแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มเช็คอินในรายการอีเมลโดยใช้ไวยากรณ์นี้ได้ด้วย

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743 ",   "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "John F. Kennedy International Airport",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": "2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "Miami International Airport",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"   },   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html",   "potentialAction": {     "@type": "CheckInAction",     "target": "http://panam.org/onlinecheckin.html"   } } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <link itemprop="checkinUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/CheckInAction">     <link itemprop="target" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   </div> </div>

อัปเดตเที่ยวบิน

อาจมีบางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือรายละเอียดตั๋วอื่นๆ ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถส่งอีเมลที่มีเที่ยวบินและรายละเอียดตั๋วที่อัปเดตแล้วได้ คุณสามารถใช้ไวยากรณ์นี้เพื่อเน้นส่วนของอีเมลเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวลาของเที่ยวบินได้ 

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743",   "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "John F. Kennedy International Airport",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": " 2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "Miami International Airport",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"   },   "airplaneSeat": "5C",   "airplaneSeatClass": {     "@type": "AirplaneSeatClass",     "name": "Economy"   },   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html",   "modifiedTime": "2018-04-07T11:30:00-08:00",   "modifyReservationUrl": "http://panam.org/modifyreservation.html" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <meta itemprop="airplaneSeat" content="5C"/>   <div itemprop="airplaneSeatClass" itemscope itemtype="http://schema.org/AirplaneSeatClass">     <meta itemprop="name" content="Economy"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-04-07T11:30:00-08:00"/>   <link itemprop="checkInUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://panam.org/modifyreservation.html"/> </div>

ยกเลิกเที่ยวบิน

สามารถใช้ไวยากรณ์นี้เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าตั๋วที่จองไว้สำหรับเวลาที่ระบุได้ถูกยกเลิกแล้ว

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> {   "@context": "http://schema.org",   "@type": "FlightReservation",   "reservationNumber": "TJK743",   "reservationStatus": "http://schema.org/Cancelled",   "underName": {     "@type": "Person",     "name": "Rebecca Anderson"   },   "reservationFor": {     "@type": "Flight",     "flightNumber": "914",     "airline": {       "@type": "Airline",       "name": "Pan American World Airways",       "iataCode": "PA"     },     "departureAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "John F. Kennedy International Airport",       "iataCode": "JFK"     },     "departureTime": "2018-04-07T18:20:00-06:00",     "arrivalAirport": {       "@type": "Airport",       "name": "Miami International Airport",       "iataCode": "MIA"     },     "arrivalTime": "2018-04-08T14:30:00-05:00"   },   "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html",   "modifiedTime": "2018-04-07T11:30:00-08:00",   "modifyReservationUrl": "http://panam.org/modifyreservation.html" } </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Cancelled"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-04-07T18:20:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-04-08T14:30:00-05:00"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-04-07T11:30:00-08:00"/>   <link itemprop="checkInUrl" href="http://panam.org/onlinecheckin.html"/>   <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://panam.org/modifyreservation.html"/> </div>

ตั๋วเครื่องบินที่มีหลายช่วง

เมื่อคุณจองตั๋วไปยังปลายทางที่ไม่มีเที่ยวบินตรง และมีการเปลี่ยนเครื่องจะเรียกว่าเที่ยวบินหลายช่วง ในกรณีนี้ ตั๋วจะถูกจองเพื่อให้คุณไปถึงจุดหมายระหว่างทาง และใช้เที่ยวบินอื่นจากที่นั่นไปยังปลายทางของคุณ สามารถใช้ไวยากรณ์นี้เพื่อเน้นส่วนต่างๆ ของอีเมลดังกล่าวได้

JSON-LD

<script type="application/ld+json"> [   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Rebecca Anderson"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "761",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Lufthansa",         "iataCode": "LH"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Indira Gandhi International Airport",         "iataCode": "DEL"       },       "departureTime": "2018-03-04T11:00:00-05:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Frankfurt Airport",         "iataCode": "FRA"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T13:25:00-06:00"     },     "checkinUrl": "http://lufthansa.com/onlinecheckin.html"   },   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Rebecca Anderson"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "400",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Lufthansa",         "iataCode": "LH"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Frankfurt Airport",         "iataCode": "FRA"       },       "departureTime": "2018-03-05T14:55:00-06:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "John F. Kennedy International Airport",         "iataCode": "JFK"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T15:15:00-08:00"     },     "checkinUrl": "http://lufthansa.com/onlinecheckin.html"   } ] </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="761"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Lufthansa"/>       <meta itemprop="iataCode" content="LH"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Indira Gandhi International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="DEL"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-04T11:00:00-05:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content=" Frankfurt Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="FRA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T13:25:00-06:00"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-03-01T08:30:00-08:00"/> </div> <div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="400"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Lufthansa"/>       <meta itemprop="iataCode" content="LH"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Frankfurt Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="FRA"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-05T14:55:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T15:15:00-08:00"/>   </div>   <meta itemprop="modifiedTime" content="2018-03-01T08:30:00-08:00"/> </div>

ตั๋วเครื่องบินที่มีผู้โดยสารหลายคน

เมื่อมีการจองตั๋วสำหรับผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนในครั้งเดียว สามารถใช้ไวยกรณ์นี้เพื่อเน้นรายละเอียดของผู้โดยสารทั้งหมดในรายการอีเมล

JSON-LD

<script type="application/ld+json">

[   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Justin Case"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "914",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Pan American World Airways",         "iataCode": "PA"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "John F. Kennedy International Airport",         "iataCode": "JFK"       },       "departureTime": "2018-03-04T11:00:00-05:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Miami International Airport",         "iataCode": "MIA"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T13:25:00-06:00"     },     "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html"   },   {     "@context": "http://schema.org",     "@type": "FlightReservation",     "reservationNumber": "TJK743",     "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",     "underName": {       "@type": "Person",       "name": "Rebecca Anderson"     },     "reservationFor": {       "@type": "Flight",       "flightNumber": "914",       "airline": {         "@type": "Airline",         "name": "Pan American World Airways",         "iataCode": "PA"       },       "departureAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "John F. Kennedy International Airport",         "iataCode": "JFK"       },       "departureTime": "2018-03-04T11:00:00-05:00",       "arrivalAirport": {         "@type": "Airport",         "name": "Miami International Airport",         "iataCode": "MIA"       },       "arrivalTime": "2018-03-05T13:25:00-06:00"     },     "checkinUrl": "http://panam.org/onlinecheckin.html"   }

] </script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Justin Case"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-04T11:00:00-05:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T13:25:00-06:00"/>   </div> <div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">   <meta itemprop="reservationNumber" content="TJK743"/>   <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>   <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">     <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>   </div>   <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">     <meta itemprop="flightNumber" content="914"/>     <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">       <meta itemprop="name" content="Pan American World Airways"/>       <meta itemprop="iataCode" content="PA"/>     </div>     <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>     </div>     <meta itemprop="departureTime" content="2018-03-05T14:55:00-06:00"/>     <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">       <meta itemprop="name" content="Miami International Airport"/>       <meta itemprop="iataCode" content="MIA"/>     </div>     <meta itemprop="arrivalTime" content="2018-03-05T15:15:00-08:00"/>   </div>

การยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่ระบุรายการสินค้าที่สั่งซื้อ ฯลฯ จะสามารถเน้นรายละเอียดเหล่านี้จากอีเมลและแสดงให้เห็นได้ทันที

รายละเอียดการสั่งซื้อพื้นฐาน

สามารถใช้ไวยากรณ์นี้เพื่อเน้นรายละเอียดพื้นฐาน เช่น หมายเลขการสั่งซื้อ, ราคา, รายการสินค้าที่สั่งซื้อ, เว็บไซต์ที่สั่งซื้อ ฯลฯ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Order",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name":  “saltychocolates.com"
},
"orderNumber": “64527137-237673",
"priceCurrency": "USD",
"price": “15.99",
"acceptedOffer": {
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": “Chocolate coated Hazelnut crunchies”
},
"price": “15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": “1"
}
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order"> 
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="saltychocolates.com"/>
</div>
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<meta itemprop="price" content=“15.99"/>
<div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
<div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
</div>
<meta itemprop="price" content=“15.99"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
<meta itemprop="value" content="1"/>
</div>
</div>
</div> 

การยืนยันการสั่งซื้อที่มีการดำเนินการดูการสั่งซื้อ

ไวยากรณ์นี้จะส่งอีเมลที่มีรายละเอียดการสั่งซื้อพื้นฐานและปุ่มดูการสั่งซื้อจะฝังอยู่ในรายการอีเมล

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org”,
"@type": "Order",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": "saltychocolates.com"
},
"orderNumber": "64527137-237673",
"orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
"priceCurrency": "USD",
"price": “15.99",
"priceSpecification": {
"@type": "PriceSpecification",
"validFrom": "2018-12-07T23:30:00-08:00"
},
"acceptedOffer": {
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"sku": "837428",
"url": "http://saltychocolates.com/837428",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"
},
"price": “15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": "1"
}
},
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673",
"potentialAction": {
"@type": "ViewAction",
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“www.saltychocolates.com"/>
</div>
<link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673”/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<meta itemprop="price" content=“15.99"/>
<div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
<div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
<link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
<link itemprop="image" href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
<meta itemprop="sku" content="837428"/>
</div>
<meta itemprop="price" content=“15.99"/>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
<div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
<meta itemprop="value" content="1"/>
</div>
</div>
<link itemprop="url" href="https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
<link itemprop="url" href="https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
</div>
<div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
<meta itemprop="validFrom" content="2018-12-07T23:30:00-08:00"/>
</div>
</div> 

การยืนยันการสั่งซื้อที่มีรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน

หากคุณต้องการเน้นรายละเอียดการชำระเงินของการสั่งซื้อพร้อมกับรายละเอียดการสั่งซื้ออื่นๆ คุณสามารถใช้ไวยากรณ์นี้ได้

JSON-LD

<script type="application/ld+json”>
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Order",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": "www.saltychocolates.com"
},
"orderNumber": "64527137-237673",
"priceCurrency": "USD",
"price": “15.99",
"priceSpecification": {
"@type": "PriceSpecification",
"validFrom": "2018-12-07T23:30:00-08:00"
},
"acceptedOffer": [
{
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"sku": "837428”,
"url": "http://saltychocolates.com/837428 ",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"
},
"price": “15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": “1"
},
"seller": {
"@type": "Organization"
"name": “Salty Chocolates"
}
},
{
"@type": "Offer",
"itemOffered": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"sku": "837428",
"url": "http://saltychocolates.com/837428",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"
},
"price": “15.99",
"priceCurrency": "USD",
"eligibleQuantity": {
"@type": "QuantitativeValue",
"value": "1"
},
"seller": {
"@type": "Organization",
"name": “Salty Chocolates"
}   
}
],
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673",
"potentialAction": {
"@type": "ViewAction",
"url": "https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"
},
"orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
"paymentMethod": {
"@type": "PaymentMethod",
"name": "http://schema.org/CreditCard"
},
"paymentMethodId": "**** **** **** 1234",
"orderDate": "2018-11-07T23:30:00-08:00",
"isGift": "false",
"discount": "0.90",
"discountCurrency": "USD",
"customer": {
"@type": "Person",
"name": “Rebecca Anderson"
},
"billingAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"name": “Zylker Inc.",
"streetAddress": “43, Shirley Avenue",
"addressLocality": “North Carolina",
"addressRegion": "CA",   
"addressCountry": "USA"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
  <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
    <meta itemprop="name" content="www.saltychocolates.com"/>
  </div>
  <meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673 "/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <meta itemprop="price" content="15.99"/>
  <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
      <meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
      <meta itemprop="sku" content="837428"/>
      <link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
      <link itemprop="image"href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
    </div>
    <meta itemprop="price" content="15.99"/>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
    <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
      <meta itemprop="value" content="1"/>
    </div>
    <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Salty Chocolates"/>
    </div>
  </div>
  <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
    <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
      <meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
      <meta itemprop="sku" content="837428"/>
      <link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
      <link itemprop="image" href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
    </div>
    <meta itemprop="price" content="15.99"/>
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
    <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
      <meta itemprop="value" content="1"/>
    </div>
    <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
      <meta itemprop="name" content="Salty Chocolates"/>
    </div>
  </div>
  <link itemprop="url" href="https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
  <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
    <link itemprop="url" https://www.saltychocolates.com//summary/edit.html/orderID=64527137-237673"/>
  </div>
  <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
  <div itemprop="paymentMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/PaymentMethod">
    <meta itemprop="name" content="http://schema.org/CreditCard"/>
  </div>
  <meta itemprop="paymentMethodId" content="**** **** **** 1234"/>
  <meta itemprop="orderDate" content="2018-11-07T23:30:00-08:00"/>
  <meta itemprop="isGift" content="false"/>
  <meta itemprop="discount" content="0.90"/>
  <meta itemprop="discountCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="customer" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <meta itemprop="name" content="Rebecca Anderson"/>
  </div>
  <div itemprop="billingAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="name" content="Zylker Inc."/>
    <meta itemprop="streetAddress" content="42, Shirley Avenue"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="North Carolina"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
  </div>
  <div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
    <meta itemprop="validFrom" content="2018-12-07T23:30:00-08:00"/>
  </div>
</div> 

การติดตามพัสดุ

การติดตามพัสดุพื้นฐาน

สามารถเน้นรายละเอียดของบริการขนส่งที่ใช้ส่งพัสดุ, ID การติดตาม ฯลฯ เมื่อมีการส่งอีเมลระบุรายละเอียดการติดตาม 

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "ParcelDelivery",
"deliveryAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"name": “Chocolate House",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": “West Chicago",
"addressRegion": "CA",
"addressCountry": "US",
"postalCode": “60185"
},
"expectedArrivalUntil": "2018-03-12T12:00:00-08:00",
"carrier": {
"@type": "Organization",
"name": “DHL"
},
"itemShipped": {
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies"
},
"partOfOrder": {
"@type": "Order",
"orderNumber": "64527137-237673",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": “saltychocolates.com"
}
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
<div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content="Chocolate House"/>
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content="West Chicago"/>
<meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
<meta itemprop="postalCode" content=“60185”/>
</div>
<meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2018-03-12T12:00:00-08:00"/>
<div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“DHL"/>
</div>
<div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
</div>
<div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content="saltychocolates.com"/>
</div>
</div>
</div> 

การติดตามพัสดุที่มีรายละเอียดการจัดส่ง

นอกจากการติดตามพัสดุพื้นฐานแล้ว คุณยังสามารถฝังรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดส่งในสคริปต์เพื่อเน้นส่วนเหล่านี้ได้

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "ParcelDelivery",
"deliveryAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"name":  “Rebecca Anderson",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": "West Chicago",
"addressRegion": "CA",
"addressCountry": "US",
"postalCode": "60185"
},
"originAddress": {  
"@type": "PostalAddress",
"name":  “Rebecca Anderson",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": "West Chicago",
"addressRegion": "CA",
"addressCountry": "US",
"postalCode":  “60185" 
}, 
"expectedArrivalFrom": "2018-07-13T12:00:00-08:00",
"expectedArrivalUntil": "2018-07-17T12:00:00-08:00", 
"carrier": {   
"@type": "Organization",  
"name":  “DHL",
"url": "http://dhl.com/
},
"itemShipped": {   
"@type": "Product",
"name": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"url": "http://saltychocolates.com/837428",
"image": "http://saltychocolates.com/images/837428.jpg",
"sku": "837428",
"description": "Chocolate coated Hazelnut crunchies",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name":  “Salty Chocolates"
},   
}, 
"trackingNumber": "3453291231", 
"trackingUrl": "http://dhl.com/track/3453291231", 
"potentialAction": {
"@type": "TrackAction",
"url": "http://dhl.com/track/3453291231"
},
"hasDeliveryMethod": {  
"@type": "ParcelService",
"name": "http://schema.org/ParcelService"
},
"partOfOrder": {
"@type": "Order",  
"orderNumber": "64527137-237673",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name":  “Salty Chocolates",
"sameAs": "http://www.saltychocolates.com"
},
"orderStatus": "http://schema.org/OrderInTransit"
}
}
</script> 

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
<div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content=“Rebecca Anderson"/>
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content=“West Chicago"/>
<meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>  
<meta itemprop="postalCode" content=“60185"/>
</div>
<div itemprop="originAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content=“Rebecca Anderson"/>
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content=“West Chicago"/>   
<meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>  
<meta itemprop="postalCode" content=“60185"/>
</div>
<meta itemprop="expectedArrivalFrom" content="2018-07-13T12:00:00-08:00"/>
<meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2018-07-17T12:00:00-08:00"/>
<div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“DHL"/>
<link itemprop="url" href="http://dhl.com/"/>
</div>
<div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
<link itemprop="url" href="http://saltychocolates.com/837428"/>
<link itemprop="image" href="http://saltychocolates.com/images/837428.jpg"/>
<meta itemprop="sku" content="837428"/>
<meta itemprop="description" content="Chocolate coated Hazelnut crunchies"/>
<div itemprop="brand" itemscope itemtype="http://schema.org/Brand">
<meta itemprop="name" content=“Salty Chocolates"/>
</div>
</div>
<meta itemprop="trackingNumber" content="3453291231"/>
<link itemprop="trackingUrl" href="http://dhl.com/track/3453291231"/>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction">
<link itemprop="url" href="http://dhl.com/track/3453291231"/>
</div>
<div itemprop="hasDeliveryMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelService">
<meta itemprop="name" content="http://schema.org/ParcelService"/>
</div>
<div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<meta itemprop="orderNumber" content="64527137-237673"/>
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“Salty Chocolates"/>
<link itemprop="sameAs" href="http://www.saltychocolates.com"/>
</div>
<link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderInTransit"/>
</div>
</div> 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการเน้นข้อความสั้นทางอีเมล

เพื่อให้ Zoho Mail ระบุสคริปต์ที่คุณกำลังฝังในอีเมลของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าโดเมนที่ส่งนั้นถูกต้อง จะต้องลงทะเบียนกับเรา

ไปตามลิงค์ นี้ เพื่อลงทะเบียนกับเรา และทำให้ Zoho Mail ระบุข้อความสั้นทางอีเมลของคุณได้ ขั้นตอนการลงทะเบียนโดเมนจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากการตรวจสอบโดเมน องค์กรที่ส่งคำขอลงทะเบียนแล้วจะได้รับการติดต่อในกรณีที่ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมในการดำเนินการนี้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com