คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

 ฉันสามารถตั้งค่า Zoho Mail เป็นบัญชี POP ได้อย่างไร

ในการตั้งค่า Zoho Mail เป็นบัญชี POP คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง POP ใน Zoho ก่อน สามารถดูขั้นตอนในการเปิดใช้การเข้าถึง POP ใน Zoho Mail ได้ในหน้าวิธีใช้ ‘เปิดใช้การเข้าถึง POP‘ รายละเอียดการกำหนดค่านั้นอธิบายไว้ในหน้าวิธีใช้ 'Zoho Mail ในฐานะบัญชี POP'

 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกสำหรับการตั้งค่า Zoho เป็นบัญชี POP มีอะไรบ้าง

เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า: pop.zoho.com พอร์ต: 995
เซิร์ฟเวอร์ขาออก: smtp.zoho.com พอร์ต: 465
ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL
เซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลประจำตัวจะเหมือนกับข้อมูลประจำตัวของบัญชี Zoho

 ฉันสามารถปิดใช้การเข้าถึง POP ได้อย่างไร

คุณสามารถปิดใช้การเข้าถึง POP ของบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการคลิก 'ปิดใช้งาน' ในหน้าการตั้งค่าการส่งต่อ POP/IMAP/อีเมล

 เมื่อฉันกำหนดค่าบัญชีของฉันเป็น POP ฉันได้รับข้อผิดพลาด "บริการไม่พร้อมใช้งาน" ฉันจะกำหนดค่าบัญชีของฉันได้อย่างไร

คุณกำลังพยายามกำหนดค่าบัญชีของคุณเป็น POP โดยไม่เปิดใช้งานการเข้าถึง POP สำหรับบัญชีของคุณ เปิดใช้งานการเข้าถึง POP สำหรับบัญชีของคุณ แล้วลองอีกครั้ง

 เมื่อฉันเข้าใช้บัญชีของฉันผ่าน POP ฉันได้รับข้อผิดพลาด "กล่องจดหมายถูกล็อค" ฉันจะเข้าใช้บัญชีของฉันได้อย่างไร

เมื่อคุณเข้าถึงบัญชีเดียวจากไคลเอนต์ POP หลายไคลเอนต์พร้อมกัน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้เนื่องจากคำขอที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ปิดใช้บัญชีดังกล่าวในไคลเอนต์ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้งานในขณะนี้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com