คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

การจัดการโฟลเดอร์

การติดป้ายกำกับข้อความ

การเรียงลำดับข้อความ

การใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

การจัดการโฟลเดอร์

 ฉันสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถจัดเรียงโฟลเดอร์ตามลำดับตัวอักษรหรือตามลำดับที่คุณต้องการ ตัวเลือกในการเลือกวิธีการที่คุณต้องการมีอยู่ในการตั้งค่าโฟลเดอร์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเรียงลำดับโฟลเดอร์

 ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์เพื่อเปลี่ยนชื่อ หรือคุณสามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ

 กล่องขาออกของฉันแสดงหมายเลข หมายความว่าอะไร

บางครั้งข้อความที่จัดกำหนดการให้ส่งอาจจะยังไม่ถูกส่ง เนื่องจากข้อผิดพลาดบางประการ ในกรณีดังกล่าว กล่องขาออกจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดพร้อมกับไอคอนคำเตือนสีแดง หากต้องการส่งข้อความเหล่านั้น ให้เปิดกล่องขาออก เลือกข้อความเหล่านั้น แล้วคลิก ส่งทันที หากข้อผิดพลาดดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดชั่วคราว ข้อความจะถูกส่งเมื่อกด 'ส่งอีกครั้ง'

 ข้อความสแปมปรากฏในกล่องขาเข้าของฉัน

เลือกข้อความที่เป็น 'สแปม' และเลือก ทำเครื่องหมายเป็นสแปม เพื่อทำเครื่องหมายอีเมลจำนวนมากเป็นสแปม ในการทำเครื่องหมายข้อความเดียวเป็นสแปม ให้คลิกไอคอนสแปมในรายการ ถ้าคุณพบว่าคุณได้รับสแปมอย่างสม่ำเสมอจากที่อยู่อีเมลเดียว ให้เพิ่มที่อยู่ดังกล่าวลงในบัญชีดำของคุณจากหน้า การตั้งค่าสแปม เรียนรู้เพิ่มเติม

 ข้อความที่แท้จริงบางส่วนปรากฏในโฟลเดอร์สแปมของฉัน

ผู้ส่งอาจใช้ที่อยู่ IP อื่นในการส่งอีเมล นอกเหนือจากช่วงที่อนุญาตสำหรับโดเมนของตนเอง แม้ในกรณีเช่นนี้ ข้อความก็อาจกลายเป็นสแปมได้ เมื่อคุณพบข้อความที่แท้จริงที่ถูกจัดว่าเป็นสแปม ให้เพิ่มผู้ส่งหรือโดเมนไปยังบัญชีที่ปลอดภัยของคุณในหน้า การตั้งค่าสแปมเรียนรู้เพิ่มเติม

การติดป้ายกำกับข้อความ

 ฉันจะเปลี่ยนสีของป้ายกำกับได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของป้ายกำกับ ให้คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กถัดจากชื่อของป้ายกำกับ จานสีจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเลือกสีที่ต้องการได้

 ฉันจะเรียงลำดับป้ายกำกับได้อย่างไร

เมื่อต้องการเรียงลำดับ คุณสามารถลากและวางป้ายกำกับต่างๆ ไปยังลำดับที่ต้องการได้

 ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงป้ายกำกับในรายการเมลได้อย่างไร

ในแท็บ รายการเมล คุณสามารถเลือกที่จะแสดงชื่อของป้ายกำกับ หรือแสดงเพียงไอคอนสีขนาดเล็กที่ระบุถึงป้ายกำกับที่ใช้กับเมลนั้นๆ อยู่ได้ หากต้องการตั้งค่าดังนี้ ให้เลือก 'แสดงชื่อป้ายกำกับ' หรือ 'แสดงเฉพาะไอคอน' สำหรับลักษณะการแสดงป้ายกำกับในการตั้งค่าเค้าโครงเรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียงลำดับข้อความ

 ฉันสามารถเรียงลำดับข้อความโดยอิงตามขนาดได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น เมลจะถูกเรียงลำดับตามวันที่ คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ขนาด เพื่อเรียงลำดับรายการข้อความตามลำดับดังกล่าว รูปสามเหลี่ยมสีดำขนาดเล็กที่อยู่ถัดจากพารามิเตอร์การเรียงลำดับแสดงถึงการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก/มากไปหาน้อย

การใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

 ดูเหมือนว่าตัวกรองของฉันจะใช้งานไม่ได้ ฉันจะทำให้ใช้งานได้ได้อย่างไร

ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานตัวกรองทั้งหมดแล้วหรือไม่ หากเปิดใช้งานตัวกรองทั้งหมดแล้ว ให้ตรวจสอบลำดับของตัวกรอง ลำดับของตัวกรองมีความสำคัญมากสำหรับตัวกรองในการทำงานตามลักษณะที่คุณต้องการ

 ลำดับตัวกรองคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองหลายรายการ ตัวกรองจะทำงานตามลำดับที่จัดวางไว้ เมื่อข้อความตรงตามเงื่อนไขของตัวกรองรายการใดรายการหนึ่ง ตัวกรองที่เหลือจะถูกข้าม ดังนั้น ลำดับของตัวกรองจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ตัวกรองทำงานอย่างเหมาะสม

 ฉันได้สร้างตัวกรองขึ้น ฉันจะใช้ตัวกรองนั้นกับข้อความอีเมลที่มีอยู่ในกล่องขาเข้าของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์ใดๆ กับข้อความที่มีอยู่ในกล่องจดหมายเช่นกัน เลือกฟิลเตอร์และคลิก รันผ่านฟิลเตอร์ ในหน้าการตั้งค่า คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำตัวกรองไปใช้ หากต้องการใช้ตัวกรองกับหลายโฟลเดอร์ ให้ดำเนินการ 'รันผ่านตัวกรอง' ซ้ำกับโฟลเดอร์อื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรอง

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com