คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

การส่งต่ออีเมล

 ฉันเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมล แต่ฉันไม่ได้รับเมลในที่อยู่ที่ส่งต่อของฉัน

การส่งต่ออีเมลเป็นกระบวนการสองขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: คุณเพิ่มที่อยู่อีเมลที่ต้องการให้เป็นปลายทางของการส่งต่ออีเมลที่คุณได้รับในบัญชี Zoho Mail
ขั้นตอนที่ 2: ระบบจะส่งอีเมลแบบอัตโนมัติพร้อมลิงค์การตรวจสอบไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขอข้อมูลประจำตัวของบัญชี Zoho Mail ของคุณ เมื่อการตรวจสิบสิทธิ์สำเร็จแล้ว อีเมลขาเข้าจะถูกส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้

 ฉันยังไม่ได้รับอีเมลการตรวจสอบ

ยืนยันที่อยู่อีเมลที่คุณป้อน คลิก ส่งการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อส่งอีเมลการยืนยันอีกฉบับ

ค้นหาโฟลเดอร์ สแปม หรือ อีเมลขยะ ของอีกหนึ่งบัญชีอีเมล เพื่อตรวจสอบว่าอีเมลถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณมีกฎใดๆ ที่ป้องกันการส่งอีเมลบางฉบับอยู่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่ไม่เข้าข่ายกฎดังกล่าว ซึ่งสามารถใช้เพื่อรับการส่งต่ออีเมลได้

 การส่งต่ออีเมลของฉันถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เป็นเพราะอะไร

การส่งต่ออีเมลจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อมีข้อผิดพลาดแบบถาวรในการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับการส่งต่อ
  • เมื่อมีความล้มเหลวชั่วคราวมากกว่า 10 รายการขณะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้รับการส่งต่อ
  • เมื่อมีการตรวจพบลูประหว่างกล่องจดหมายที่ส่งต่อและกล่องจดหมายของ Zoho

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com