Zoho Mail ใหม่

ส่วนสำคัญของอีเมล

ลักษณะที่ปรากฏ

เครื่องมือเขียน

ส่ง/รับไฟล์แนบ

การค้นหา

มุมมอง

การจัดเก็บ

รายชื่อติดต่อ

ทั่วไป

ลักษณะที่ปรากฏ

 ฉันสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงของฉันได้อย่างไร

คลิก การตั้งค่า » เมล » ส่งเมลเป็น » แก้ไขที่อยู่ จาก ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อที่แสดง พิมพ์ชื่อที่แสดงที่ต้องการในส่วน ชื่อที่แสดง คลิก บันทึก เรียนรู้เพิ่มเติม

 ฉันสามารถเปลี่ยนจำนวนอีเมลที่แสดงในบานหน้าต่างรายการเมลได้อย่างไร

คลิก การตั้งค่า » การตั้งค่าทั่วไป » การตั้งค่าของฉัน » ปรับแต่งเค้าโครง เลือก 'จำนวนข้อความที่แสดงต่อหนึ่งหน้า' จากเมนูแบบเลื่อนลง คลิก บันทึก เรียนรู้เพิ่มเติม

 ฉันสามารถดูการสนทนาได้อย่างไร

ข้อความที่มีเธรดการสนทนาของข้อความที่เกี่ยวข้องจะมีไอคอนการสนทนาที่แสดงเธรดของข้อความ คลิกที่ไอคอนเพื่อดูการสนทนาทั้งหมดในแท็บที่แยกต่างหาก เรียนรู้เพิ่มเติม

 วิธีแทรกไฮเปอร์ลิงค์/URL ในเครื่องมือเขียน

เมื่อต้องการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกไอคอนลิงก์ในเครื่องมือแก้ไขข้อความ ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฎขึ้น ให้ระบุุ URL, ข้อความคำเคล็ดลับเครื่องมือสำหรับลิงก์นั้น แล้วคลิก ตกลง เรียนรู้เพิ่มเติม

 ฉันสามารถการตรวจสอบการสะกดในข้อความที่ฉันเขียนได้อย่างไร

เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดในเครื่องมือเขียนก่อนทำการส่ง ให้คลิกไอคอนตรวจสอบการสะกด คำที่สะกดผิดจะถูกไฮไลต์ คลิกขวาที่คำดังกล่าว คำแนะนำการสะกดจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกการสะกดที่ถูกต้องจากรายการ เรียนรู้เพิ่มเติม

 มีเมลสแปมส่งมายังกล่องขาเข้าของฉัน ฉันสามารถหยุดเมลเหล่านี้ได้อย่างไร

Zoho mail มีกลไกการเรียนรู้สแปมด้วยตนเอง ดังนั้น แทนที่จะลบสแปมโดยตรง ให้เลือกข้อความสแปม จากนั้นคลิก 'ทำเครื่องหมายเป็น' และเลือก 'สแปม' นอกจากนี้ ถ้าคุณพบว่ามีที่อยู่อีเมลหรือโดเมนบางรายการส่งสแปมถึงคุณอยู่เสมอ ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลหรือโดเมนนั้นลงในช่องบัญชีดำ ในส่วน การป้องกันสแปม ของการตั้งค่า เรียนรู้เพิ่มเติม

 มีทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับงานที่ใช้บ่อยหรือไม่

Zoho Mail สนับสนุนทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญในการกดปุ่ม คุณสามารถเปิดใช้งานทางลัดแป้นพิมพ์ในหน้า การตั้งค่าเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องมือเขียน

 ฉันสามารถขอใบตอบรับการอ่านใน Zoho Mail ได้หรือไม่

เมื่อคุณเขียนข้อความ ให้คลิกที่กล่องทำเครื่องหมาย 'ขอใบตอบรับ' ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ เมื่อผู้รับเปิดอีเมล ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำขอใบตอบรับการอ่าน โดยขึ้นอยู่กับไคลเอนต์อีเมลที่พวกเขาใช้อยู่ หากผู้รับยอมรับที่จะ 'แจ้ง' ให้ผู้ส่งทราบ คุณจะได้รับอีเมลการแจ้งเตือน ในกรณีที่ไคลเอนต์เมลของผู้รับไม่สนับสนุนใบตอบรับการอ่าน จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนใดๆ ไปยังผู้รับ

 ฉันสามารถเปิดใช้งานกล่องขาออกได้อย่างไร

ใน การตั้งค่าเมล ให้เลือกตัวเลือกการส่งต่างๆ แล้วคลิก เปิดใช้งานกล่องขาออก ระบุระยะเวลาที่คุณต้องการให้ระบบเก็บอีเมลไว้ในกล่องขาออกของคุณหลังจากที่คุณคลิก ส่ง คุณสามารถแทนที่กล่องขาออกได้โดยการคลิก 'ส่งทันที' จากกล่องขาออกของคุณโดยตรง เรียนรู้เพิ่มเติม

 ช่วงเวลากล่องขาออกหรือช่วงเวลาการส่งคืออะไร

ช่วงเวลาการส่งหรือช่วงเวลากล่องขาออกคือระยะเวลาเป็นนาที ซึ่งในระหว่างนั้นระบบจะเก็บเมลไว้ในกล่องขาออกของคุณก่อนทำการส่งจริง เรียนรู้เพิ่มเติม

 ฉันสามารถใช้เทมเพลตได้อย่างไร

หากคุณต้องการใช้เทมเพลต โปรดร่างเนื้อหา นำการจัดรูปแบบที่จำเป็นไปใช้ และคลิก 'บันทึกเทมเพลต' คุณสามารถใช้เทมเพลตกี่ครั้งก็ได้ โดยการคลิกที่เทมเพลตนั้นๆ จากโฟลเดอร์เทมเพลต เรียนรู้เพิ่มเติม

 ฉันสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสสำหรับข้อความขาออกได้อย่างไร

คุณสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสสำหรับข้อความขาออกได้จากหน้า การตั้งค่า ใน การตั้งค่าเมล ให้ค้นหาตัวเลือกการเขียน จากนั้นคุณจะสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความขาออกได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

 ฉันสามารถตั้งค่าภาษาในการเขียนของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถตั้งค่าภาษาในการเขียนได้โดยเลือกภาษาจากกล่องแบบเลื่อนลง ที่อยู่ถัดจากไอคอนการตรวจสอบการสะกด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเขียนในภาษาที่คุณต้องการได้หากการตั้งค่าระบบและแป้นพิมพ์ของคุณสนับสนุนภาษานั้นๆ หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเขียนอีเมลในเครื่องมือแก้ไขอื่นและคัดลอกเนื้อหามาที่นี่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ภาษาที่เลือกในตัวตรวจสอบการสะกดจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการสะกด ถ้าคุณต้องการให้เครื่องมือเขียนจดจำแบบอักษรอย่างถูกต้อง คุณต้องเลือกการเข้ารหัสที่ถูกต้อง

 ฉันสามารถส่งเมลจากที่อยู่อีเมลอื่นได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ 'ผู้ส่งที่กำหนดเอง' เพื่อส่งเมลจากที่อยู่อีเมลอื่น หากคุณเพิ่มบัญชีอีเมลหนึ่งเป็น 'ผู้ส่งที่กำหนดเอง' ระบบจะส่งรหัสการตรวจสอบไปยังบัญชีนั้น เมื่อคุณยืนยันบัญชีใน Zoho คุณสามารถเลือกบัญชีจากกล่องแบบเลื่อนลงที่มีอยู่ในหน้าต่างเครื่องมือเขียน เรียนรู้เพิ่มเติม

ส่ง/รับไฟล์แนบ

 ฉันสามารถเพิ่มไฟล์แนบลงใน Zoho Docs ได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มไฟล์ของคุณที่บันทึกไว้ใน Zoho Docs เป็นไฟล์แนบใน Zoho Mail ได้ คลิกที่ปุ่ม 'Zoho Docs' เพื่อเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ในบัญชี Zoho Docs หรือแม้แต่ไฟล์ที่แบ่งปันกับคุณผ่าน Zoho Docs เป็นไปแนบสำหรับอีเมลของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

 ไฟล์แนบของฉันจะได้รับการสแกนไวรัสโดยอัตโนมัติหรือไม่

Zoho Mail ใช้ Clam AV สำหรับการป้องกันไวรัสขั้นสูง อีเมลขาเข้าและขาออกและไฟล์แนบจะได้รับการสแกนเพื่อหาไวรัส หากพบว่าไฟล์แนบมีไวรัส ไฟล์นั้นจะไม่สามารถแนบไปกับอีเมลได้

 ฉันสามารถส่งไฟล์แนบในบัญชี Google Docs ได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มไฟล์ของคุณที่บันทึกไว้ใน Google Docs เป็นไฟล์แนบใน Zoho Mail ได้ คลิกที่ปุ่ม 'Google Docs' เพื่อเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ในบัญชี Google docs ของคุณเพื่อเป็นไฟล์แนบของอีเมล

ค้นหา

 ฉันสามารถค้นหาเมลโดยใช้พารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างไร

ระบุข้อความที่ต้องการค้นหาในกล่องข้อความ และเลือกพารามิเตอร์จากเมนูแบบเลื่อนลงใกล้กับกล่องค้นหา เรียนรู้เพิ่มเติม

มุมมอง

 ฉันสามารถดูเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดได้ที่ไหน

เลือก ยังไม่ได้อ่าน จาก 'มุมมอง' เพื่อดูเมลที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดจากทุกโฟลเดอร์ หากต้องการดูอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจากโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ให้คลิก 'ดูรายการแบบเลื่อนลงทั้งหมด' แล้วเลือก 'ยังไม่ได้อ่าน' จากรายการ

 ฉันสามารถดูเมลทั้งหมดโดยไม่ต้องคำนึงถึงโฟลเดอร์ของเมลนั้นๆ ได้อย่างไร

เลือก 'ข้อความทั้งหมด' จาก 'มุมมอง' เพื่อดูเมลทั้งหมดในทุกโฟลเดอร์

 ฉันสามารถดูเมลที่ถูกติดธงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงโฟลเดอร์ของเมลนั้นๆ ได้อย่างไร

เลือก 'ติดธง' จาก 'มุมมอง' เพื่อดูเมลทั้งหมดในทุกโฟลเดอร์ หากต้องการดูอีเมลที่ติดธงจากโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ให้คลิก 'ดูรายการแบบเลื่อนลงทั้งหมด' และเลือก 'ติดธง' จากรายการ

การจัดเก็บ

 อีเมลการจัดเก็บคืออะไร และมีผลกระทบต่อที่เก็บข้อมูลของฉันอย่างไร

อีเมลที่จัดเก็บไว้จะขจัดความยุ่งเหยิงออกจากเว็บเมลของคุณ และบันทึกอีเมลเก่าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดเก็บไม่ได้ช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลโดยตรง แต่จะปรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่บัญชีใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีนี้จะทำให้งานต่างๆ เช่น การค้นหา การรันผ่านฟิลเตอร์ ฯลฯ รวดเร็วขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม

รายชื่อติดต่อ

 ฉันสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อลงในสมุดที่อยู่ได้อย่างไร

คลิกสมุดที่อยู่และเลือกรายชื่อติดต่อที่ต้องการจากรายชื่อ และป้อนข้อมูลในช่อง ถึง/Cc/Bcc ตามความต้องการของคุณ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อติดต่อภายในสมุดที่อยู่ได้อีกด้วย เมื่อคุณส่งอีเมล ที่อยู่อีเมลจะถูกเพิ่มลงในรายการรายชื่อติดต่อโดยอัตโนมัติโดยอิงตามสิ่งที่คุณเลือก คุณยังสามารถแทรกหรือนำเข้ารายชื่อติดต่อจากแอปพลิเคชัน รายชื่อติดต่อ ได้อีกด้วย

ทั่วไป

 ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหลักที่เชื่อมโยงกับบัญชีของฉันได้อย่างไร

  1. เข้าสู่ระบบ http:// accounts.rzo.com เพื่อจัดการข้อมูลบัญชีของคุณ
  2. เลือก 'ข้อมูลโปรไฟล์ของฉัน' ที่ด้านซ้ายบน
  3. เลือกส่วน 'ที่อยู่อีเมล' ที่อยู่ใต้ ข้อมูลส่วนตัว
  4. ที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะปรากฏที่นี่
  5. คลิก เพิ่มอีเมล ทางด้านขวา เพื่อเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลใหม่กับบัญชีของคุณ 
  6. คุณต้องยืนยันบัญชีโดยใช้ลิงค์ที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุ
  7. เมื่อพิสูจน์ยืนยันแล้ว ที่อยู่อีเมลใหม่ที่ให้ไว้จะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีนี้
  8. ภายใต้ที่อยู่อีเมลรอง ให้ค้นหาที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสลับเป็นอีเมลหลัก 
  9. คลิกที่ไอคอนเมลสีเขียว เพื่อตั้งค่าที่อยู่อีเมลนั้นเป็นอีเมลหลัก

  การทำงานถูกจำกัดเนื่องจากการใช้งานมากเกินไป ทำไมฉันจึงเห็นข้อความนี้

ใน Zoho Mail เมื่อคุณต้องทำงานต่างๆ จำนวนมาก (เช่น ลบเมลทีละฉบับ หรือเปิดเมลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว) ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง คุณจะได้รับข้อผิดพลาด "การดำเนินการถูกจำกัดเนื่องจากการใช้งานมากเกินไป" การบล็อคจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาทีหรือหนึ่งชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการทำงาน ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานเพื่อลดการสแปมหรือกิจกรรมปลอมแปลงในบัญชี Zoho Mail ของคุณ และสามารถพบได้ทั่วไปสำหรับผู้ใช้ทุกคน

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com