การติดตั้งการดำเนินการด่วน

เมื่อคุณดำเนินธุรกิจ คุณจำเป็นต้องส่งอีเมลอัตโนมัติถึงผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อยืนยันการสมัครใช้งาน ขอรับการให้คะแนน ตรวจสอบ ยืนยันตั๋วเข้าร่วมกิจกรรม จองกิจกรรม เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถตอบกลับอีเมลเหล่านั้นได้ คุณสามารถฝังการดำเนินการด่วนไว้ในอีเมลของคุณได้

Schema.org เป็นชุมชนร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างและโปรโมตแผนงานมาร์กอัปข้อมูลที่มีโครงสร้างบนอินเทอร์เน็ต รูปแบบที่กำหนดโดย schema.org นั้นรองรับโดย Zoho Mail และมาร์กอัปนี้จะแสดงเป็นการดำเนินการด่วนในรายการอีเมล เมื่อต้องการเพิ่มการกระทำด่วนในอีเมลที่กำลังจะส่ง คุณสามารถเพิ่มมาร์กอัป Microdata หรือ JSN-LD (ตามที่กำหนดโดย schema.org) ใน HTML ของอีเมลได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการกับ Zoho Mail เพื่อสร้างการดำเนินการด่วน

มีสองสิ่งที่ต้องตรวจสอบเพื่อติดตั้งการดำเนินการด่วนลงในอีเมลที่คุณส่ง

  • อีเมลที่คุณกำลังส่งควรมีสคริปต์เฉพาะที่ฝังอยู่ในรูปแบบ Microdata หรือ JSON-LD
  • โดเมนที่คุณส่งอีเมลเหล่านี้ควรได้รับการลงทะเบียนในรายการโดเมนที่ระบุของเรา

รูปแบบสำหรับการติดตั้งการดำเนินการด่วน

เมื่อต้องการติดตั้งการดำเนินการด่วนในอีเมลที่คุณส่งออก คุณจะต้องติดตั้งสคริปต์ไว้ในอีเมลที่คุณจะส่ง Zoho Mail สนับสนุนทั้งรูปแบบ JSON-LD และ Microdata ในมาร์กอัปอีเมล

Microdata

Microdata เป็นภาษามาร์กอัปที่ถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายและเน้นส่วนเฉพาะของอีเมล มาร์กอัปนี้แต่ละรายการสามารถมีแอตทริบิวต์ที่สัมพันธ์กันได้ ในรูปแบบ Microdata แอตทริบิวต์พื้นฐานสามรายการที่ใช้ได้แก่ itemtype, itemprop และ itemscope

Itemscope - การใช้แอตทริบิวต์นี้ภายในแท็ก DIV จะแสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่แนบอยู่ภายในแท็ก div นี้เป็นของเอนทิตีเดียว

Itemtype – เมื่อคุณใช้ Itemtype จะเป็นการแสดงว่าองค์ประกอบทั้งหมดภายในขอบเขตนั้นอยู่ภายใต้คลาสที่กล่าวไว้ คุณสามารถตั้งค่านี้เป็นคลาสใดๆ ที่มีอยู่ในคลาส schema.org

Itemprop - สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสที่กล่าวถึงว่าเป็น itemtype ได้ด้วยแอททริบิวนี้

JSON-LD

JSN-LD เป็นไวยากรณ์ที่ยึดตาม JSON ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาษามาร์กอัปที่มักใช้กันทั่วไป ในรูปแบบ JSON-LD @context จะถูกตั้งค่าเป็น http://schema.org @type จะถูกตั้งค่าเป็นคลาสใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้คลาส schema.org และคุณสมบัติของคลาสดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในสคริปต์

ไวยากรณ์สำหรับมาร์กอัปข้อความ

บันทึกการดำเนินการ

สามารถเพิ่มปุ่มบันทึกการดำเนินลงในอีเมลที่แนบคูปอง/ข้อเสนอร้านอาหารมาในอีเมล และต้องทำการบันทึกได้ การดำเนินการนี้สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวจากรายการอีเมล

ติดตั้งไวยากรณ์ JSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล เพื่อให้ Zoho Mail ระบุและเพิ่มปุ่มบันทึกการดำเนินการลงในอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "EmailMessage",
"potentialAction": {
"@type": "SaveAction",
"name": "Save Coupon",
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://nearbuy.com/save?offerId=hse237"
}
},
"description": “10% off at The Fat Duck"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/SaveAction">
<meta itemprop="name" content="Save Coupon"/>
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://nearbuy.com/save?offerId=hse237"/>
</div>
</div>
<meta itemprop="description" content="10% off at The Fat Duck”/>
</div>

ยืนยันการดำเนินการ

สามารถเพิ่มปุ่มยืนยันการดำเนินการลงในอีเมลที่ผู้ใช้ต้องยืนยันการสมัครใช้งาน บริการ หรือเว็บไซต์ได้

ติดตั้งไวยากรณ์ JSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล Zoho Mail เพื่อระบุและเพิ่มปุ่มยืนยันการดำเนินการลงในอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "EmailMessage",
"potentialAction": {
"@type": "ConfirmAction",
"name": “Confirm Subscription",
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://nigella.com/confirm?subscriptionId=567qwe"
}
},
"description": “Confirm your subscription to Nigella Lawson’s Newsletter"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ConfirmAction">
<meta itemprop="name" content=“Confirm Subscription"/>
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://nigella.com/confirm?subscriptionId=567qwe"/>
</div>
</div>
<meta itemprop="description" content="Confirm your subscription to Nigella Lawson’s Newsletter"/>
</div>

ดูการดำเนินการ

คุณสามารถเพิ่มปุ่มดูการกระทำในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บเพจอื่นเพื่อดูเนื้อหาบางรายการได้ เป็นเรื่องปกติที่จะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากเว็บไซต์ e-commerce โดยทั่วไปอีเมลเหล่านี้จะมีตัวเลือกดูรายการสั่งซื้อของคุณได้ นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการดูการกระทำ

ติดตั้งไวยากรณ์ JJSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล Zoho Mail เพื่อระบุและเพิ่มปุ่มดูการดำเนินการลงในอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "EmailMessage",
"potentialAction": {
"@type": "ViewAction",
"target": "https://www.saltychocolate.com/gp/ref=nav_youraccount_orders",
"name": “View Order"
},
"description": “View Order Details and Tracking Information"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
<link itemprop="target" href="https://www.saltychocolate.com/gp/ref=nav_youraccount_orders"/>
<meta itemprop="name" content="View Order"/>
</div>
<meta itemprop="description" content="View Order Details and Tracking Information"/>
</div>

ติดตามการดำเนินการ

สามารถเพิ่มปุ่มติดตามการดำเนินการลงในอีเมลที่ผู้ใช้จะต้องติดตามคำสั่งซื้อหรือพัสดุที่พวกเขาต้องการได้

ติดตั้งไวยากรณ์ JSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล Zoho Mail เพื่อระบุและเพิ่มปุ่มยืนยันการดำเนินการลงในอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "ParcelDelivery",
"deliveryAddress": {
"@type": "PostalAddress",
"streetAddress": "42 Shirley Ave.",
"addressLocality": “West Chicago",
"addressRegion": “CA",
"addressCountry”: “US",
"postalCode": “60185"
},
"expectedArrivalUntil": "2017-03-12T12:00:00-08:00",
"carrier": {
"@type": "Organization",
"name": “DHL"
},
"itemShipped": {
"@type": "Product",
"name": “Dark Chocolate Syrup"
},
"partOfOrder": {
"@type": "Order",
"orderNumber": “127963",
"merchant": {
"@type": "Organization",
"name": “Rebecca Anderson"
}
},
"trackingUrl": "https://dhl.com/track/645287829"
"potentialAction": {
"@type": "TrackAction",
"target": "https://dhl.com/track/645287829"
},
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/ParcelDelivery">
<div itemprop="deliveryAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="streetAddress" content="42 Shirley Ave."/>
<meta itemprop="addressLocality" content=“West Chicago"/>
<meta itemprop="addressRegion" content=“IL"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="US"/>
<meta itemprop="postalCode" content="60185"/>
</div>
<meta itemprop="expectedArrivalUntil" content="2017-03-12T12:00:00-08:00"/>
<div itemprop="carrier" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“DHL"/>
</div>
<div itemprop="itemShipped" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content=“Dark Chocolate Syrup"/>
</div>
<div itemprop="partOfOrder" itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
<meta itemprop="orderNumber" content="127963"/>
<div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
<meta itemprop="name" content=“Rebecca Anderson"/>
</div>
</div>
<link itemprop="trackingUrl" href="https://dhl.com/track/645287829"/>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/TrackAction">
<link itemprop="target" href="https://dhl.com/track/645287829"/>
</div>
</div>

การดำเนินการ RSVP

พิจารณาอีเมลที่คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพื้นฐานแล้ว เนื้อหา HTML ของอีเมลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา สถานที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผู้จัด ฯลฯ นอกจากนั้นจะมีการขอคำตอบรับว่าคุณจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมักมีด้วยกัน 3 ตัวเลือก คือ ‘เข้าร่วม’, ‘ไม่เข้าร่วม’ และ ‘อาจจะ' ในกรณีดังกล่าวคุณสามารถแทรกสคริปต์เพื่อติดตั้งการตอบกลับคำเชิญด่วนในรายการอีเมลได้ เมื่อคลิกตัวเลือกนี้ จะปรากฏบทสรุปกิจกรรมพร้อมสามตัวเลือก

ติดตั้งไวยากรณ์ JJSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล Zoho Mail เพื่อระบุและเพิ่มปุ่มดูการดำเนินการลงในอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "Event",
"name": “Marketers Monthly Meet",
"startDate": “2017-10-08T15:30",
"endDate": “2027-10-08T16:30",
"location": {
"@type": "Place",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"name": “Zylker Inc.",
"streetAddress": "24 Goldfield Avenue, Knit Conference Room",
"addressLocality": "South Windsor",
"addressRegion": "CT",
"postalCode": “06074",
"addressCountry": "USA"
}
},
"potentialAction": [
{
"@type": "RsvpAction",
"rsvpResponse": "yes",
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=yes"
},
"attendance": "http://schema.org/RsvpAttendance/Yes"
},
{
"@type": "RsvpAction",
"rsvpResponse": "no",
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=no"
},
"attendance": "http://schema.org/RsvpAttendance/No"
},
{
"@type": "RsvpAction",
"rsvpResponse": "maybe",
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=maybe"
},
"attendance": "http://schema.org/RsvpAttendance/Maybe"
}
]
}
</script>

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแทรกสคริปต์ Microdata ในเนื้อหา HTML ขณะส่งอีเมลได้

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Event">
<meta itemprop="name" content=“Marketers Monthly Meet"/>
<meta itemprop="startDate" content="2017-10-08T15:30"/>
<meta itemprop="endDate" content="2017-10-08T16:30"/>
<div itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/Place">
<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
<meta itemprop="name" content=“Zylker Inc."/>
<meta itemprop="streetAddress" content="24 Goldfield Avenue, Knit Conference Room"/>
<meta itemprop="addressLocality" content="South Windsor"/>
<meta itemprop="addressRegion" content="CT"/>
<meta itemprop="postalCode" content=“06074"/>
<meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
</div>
</div>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/RsvpAction">
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=yes"/>
</div>
<link itemprop="attendance" href="http://schema.org/RsvpAttendance/Yes"/>
<meta itemprop="rsvpResponse" content="yes">
</div>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/RsvpAction">
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=no"/>
</div>
<link itemprop="attendance" href="http://schema.org/RsvpAttendance/No"/>
<meta itemprop="rsvpResponse" content="no">
</div>
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/RsvpAction">
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://sitename.com/rsvp?eventId=123&value=maybe"/>
</div>
<link itemprop="attendance" href="http://schema.org/RsvpAttendance/Maybe"/>
<meta itemprop="rsvpResponse" content="maybe">
</div>
</div>

การให้คะแนนและรีวิว

หลังจากไปที่ร้านอาหารหรือพักที่โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อพักร้อน โดยปกติแล้วมักจะมีอีเมลส่งไปเพื่อขอให้ประเมินการบริการของพวกเขาหรือเพื่อขอรับความคิดเห็น ในขณะที่ส่งอีเมลประเภทนี้ คุณสามารถติดตั้งสคริปต์เพื่อเพิ่มการดำเนินการด่วนแบบให้คะแนนเราหรือรีวิวให้กับอีเมลได้

การให้คะแนนด้วยตัวเลข

ตัวเลือกนี้ช่วยสร้างให้คะแนนด้วยตัวเลขให้กับร้านอาหารได้โดยการคลิกที่ปุ่มให้คะแนนเรา

ติดตั้งไวยากรณ์ JSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล Zoho Mail เพื่อระบุและเพิ่มปุ่มให้คะแนนเราลงในอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "EmailMessage",
"potentialAction": {
"@type": "ReviewAction",
"review": {
"@type": "Review",
"itemReviewed": {
"@type": "FoodEstablishment",
"name": “The Fat Duck"
},
"reviewRating": {
"@type": "Rating",
"bestRating": "5",
"worstRating": "1"
}
},
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://thefatduck.com/review?id=abc123",
"requiredProperty": {
"@type": "Property",
"name": "review.reviewRating.ratingValue"
},
"method": "http://schema.org/HttpRequestMethod/POST"
}
},
"description": “We hope you had an amazing time dining with us. Please rate your experience here."
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ReviewAction">
<div itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review">
<div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/FoodEstablishment”>
<meta itemprop="name" content=“The Fat Duck”/>
</div>
<div itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating">
<meta itemprop="bestRating" content="5”/>
<meta itemprop="worstRating" content="1”/>
</div>
</div>
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://thefatduck.com/review?id=abc123"/>
<div itemprop="requiredProperty" itemscope itemtype="http://schema.org/Property">
<meta itemprop="name" content="review.reviewRating.ratingValue"/>
</div>
<link itemprop="method" href="http://schema.org/HttpRequestMethod/POST"/>
</div>
</div>
<meta itemprop="description" content="We hope you had an amazing time dining with us. โปรดให้คะแนนประสบการณ์ของคุณที่นี่"/>
</div>

ข้อความรีวิว

ถ้าคุณต้องขอรับการรีวิวพร้อมกับการจัดอันดับในอีเมลที่คุณจะส่ง คุณสามารถติดตั้งการดำเนินการด่วนประเภทรีวิวไปยังรายการอีเมลได้

ติดตั้งไวยากรณ์ JSON-LD หรือ Microdata ด้านล่างลงในเนื้อหา HTML ของอีเมล Zoho Mail เพื่อระบุและเพิ่มปุ่มรีวิวไปยังอีเมลของคุณ

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org”,
"@type": "EmailMessage",
"potentialAction": {
"@type": "ReviewAction",
"review": {
"@type": "Review",
"itemReviewed": {
"@type": "FoodEstablishment",
"name": “The Fat Duck"
},
"reviewRating": {
"@type": "Rating",
"bestRating": "5",
"worstRating": "1"
}
},
"handler": {
"@type": "HttpActionHandler",
"url": "https://thefatduck.com/review?id=abc123",
"requiredProperty": {
"@type": "Property",
"name": "review.reviewRating.ratingValue"
},
"optionalProperty": {
"@type": "Property",
"name": "review.reviewBody"
},
"method": "http://schema.org/HttpRequestMethod/POST
}
},
"description": “We hope you enjoyed your seafood experience with The Fat Duck. Tell us more about it"
}
</script>

Microdata

<div itemscope itemtype="http://schema.org/EmailMessage">
<div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ReviewAction">
<div itemprop="review" itemscope itemtype="http://schema.org/Review">
<div itemprop="itemReviewed" itemscope itemtype="http://schema.org/FoodEstablishment">
<meta itemprop="name" content=“The Fat Duck"/>
</div>
<div itemprop="reviewRating" itemscope itemtype="http://schema.org/Rating">
<meta itemprop="bestRating" content="5"/>
<meta itemprop="worstRating" content="1”/>
</div>
</div>
<div itemprop="handler" itemscope itemtype="http://schema.org/HttpActionHandler">
<link itemprop="url" href="https://thefatduck.com/review?id=abc123"/>
<div itemprop="requiredProperty" itemscope itemtype="http://schema.org/Property">
<meta itemprop="name" content="review.reviewRating.ratingValue"/>
</div>
<div itemprop="optionalProperty" itemscope itemtype="http://schema.org/Property">
<meta itemprop="name" content="review.reviewBody"/>
</div>
<link itemprop="method" href="http://schema.org/HttpRequestMethod/POST”/>
</div>
</div>
<meta itemprop="description" content="We hope you enjoyed your seafood experience with The Fat Duck. Tell us more about it”/>
</div>

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับติดตั้งการกระทำด่วน:

คุณจะต้องลงทะเบียนกับเรา เพื่อสร้าง Schema ที่ต้องการติดตั้งลงในอีเมล Zoho Mail ของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าโดเมนที่ส่งนั้นถูกต้อง กรอกฟอร์มด้านล่างและส่งฟอร์มเพื่อลงทะเบียนกับเรา และทำให้ Zoho Mail ระบุข้อความสั้นทางอีเมลของคุณได้ ขั้นตอนการลงทะเบียนโดเมนจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากการตรวจสอบโดเมน องค์กรที่ส่งคำขอลงทะเบียนแล้วจะได้รับการติดต่อในกรณีที่ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมในการดำเนินการนี้

หมายเหตุ:

  • ขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกดูการดำเนินการและติดตามการดำเนินการ แทนที่การบันทึกและยืนยันการดำเนินการ
  • หากใช้การดำเนินการบันทึกและยืนยันอยู่ ผู้จะต้องดูแลส่วนการตรวจสอบความถูกต้อง

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com