การกำหนดลักษณะและมุมมองการสนทนา

การตั้งค่ามุมมองการสนทนา

มุมมองการสนทนาช่วยจัดกลุ่มอีเมลเป็นการสนทนา และแสดงตามลำดับชั้น ทำให้อ่านและไปยังอีเมลแต่ละฉบับได้ง่าย Zoho Mail มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นในการตั้งค่ามุมมองการสนทนา เพื่อปรับแต่งมุมมองและการดำเนินการให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล

 การตั้งค่ามุมมองการสนทนาร่วม

มุมมองการสนทนาจะมีให้เลือกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ คุณสามารถเลือกมุมมองเริ่มต้นตามความต้องการของคุณได้

คลิกการตั้งค่าและเลือกการสนทนา ภายใต้มุมมองการสนทนา คุณสามารถใช้ปุ่มสลับเพื่อเปิดและปิดมุมมองการสนทนาได้

ถ้าคุณเลือกเปิดมุมมองการสนทนา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าคุณได้เลือกลักษณะการทำงานของการดำเนินการเป็นกลุ่มที่เหมาะสมแล้ว ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้อีเมลใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการจำนวนมาก เช่น ลบหรือย้ายอีเมลเป็นต้น 

การตั้งค่ามุมมองการสนทนาแต่ละโฟลเดอร์:

แม้ว่าการตั้งค่าการสนทนาส่วนกลางจะเป็นการเปิด/ปิดการสนทนาของโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ 

ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสนทนาสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

  1. ไปยังโฟลเดอร์ที่มีมุมมองการสนทนาที่คุณต้องการสลับ
  2. ที่มุมบนขวาของหน้าจอ คุณจะพบไอคอนการสนทนา
  3. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานการสนทนาสำหรับโฟลเดอร์นั้นไว้ และตรวจสอบว่าได้ปิดใช้งานมุมมองการสนทนาสำหรับโฟลเดอร์นั้นไว้
  4. คลิกไอคอนปิดการสนทนาของโฟลเดอร์นี้ไอคอนเพื่อปิดมุมมองการสนทนาของโฟลเดอร์ดังกล่าว 
  5. ตัวเลือกนี้จะแสดงรายการอีเมลของคุณแต่ละฉบับ 
  6. เมื่อต้องการเปิดการสนทนาอีกครั้ง ให้คลิกไอคอนดูเป็นการสนทนาในโฟลเดอร์นี้ 
    ​​
  7. หากเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลจะแสดงรายการเป็นการสนทนาและไม่แยกกัน

หมายเหตุ:

ไม่สามารถเปิดหรือปิดใช้งานมุมมองการสนทนาแบบแยกต่างหากได้ สำหรับรายการที่ส่งแล้ว เป็นขยะ แบบร่าง แม่แบบ และโฟลเดอร์ขาออกอื่นๆ

 เรียงลำดับการสนทนา:

ตามค่าตั้งต้นก ารสนทนาจะถูกเรียงลำดับจากอีเมลใหม่ที่สุดไปเก่าที่สุด โดยอีเมลใหม่ที่สุดจะอยู่ด้านบนสุด คุณสามารถกำหนดลำดับเองได้ตามความต้องการ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ‘เก่าที่สุดอยู่ด้านบน' 

คลิกการตั้งค่าและเลือกการสนทนา ภายใต้เรียงลำดับการสนทนา จะมีตัวเลือกต่อไปนี้ให้เลือก ได้แก่ ล่าสุดอยู่ด้านบนสุด, เก่าที่สุดอยู่ด้านบนสุด

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว อีเมลการสนทนาจะถูกจัดเรียงและแสดงตามที่คุณเลือก 

 การตั้งค่าการดำเนินการสนทนา :

ตั้งค่าการสนทนาเป็นตัวเลือกการอ่าน :

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดอีเมลในโหมดการสนทนา เฉพาะอีเมลที่คุณเลือกและอ่านเท่านั้นที่จะถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกตั้งต้นได้ โดยเลือก ‘ทำเครื่องหมายอีเมลทั้งหมดในการสนทนาเป็นอ่านแล้ว ' เมื่อเปิดอีเมลในพื้นที่ดูตัวอย่าง ซึ่งจะใช้ได้กับตัวเลือกการสนทนาข้ามโฟลเดอร์และการสนทนาภายในโฟลเดอร์

การตั้งค่าการดำเนินการจำนวนมาก: (ลบ/ ย้ายไปยัง/ ทำเครื่องหมายการดำเนินการสแปม)

เมื่อคุณดำเนินการกับอีเมลจำนวนมาก เช่น ลบอีเมล ย้ายไปยังโฟลเดอร์ ฯลฯ ในการสนทนาข้ามโฟลเดอร์ อีเมลทั้งหมดที่แสดงในแผนผังจะถูกย้ายหรือลบตามค่าตั้งต้น ถ้าคุณต้องการควบคุมได้มากขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะ ‘ส่งผลเฉพาะอีเมลในโฟลเดอร์เดียวกัน’ ได้ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเลือกและการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกับอีเมลในโฟลเดอร์เดียวกันเท่านั้น และไม่ส่งผลกับอีเมลทั้งหมดในโฟลเดอร์ทั้งหมด 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com