กําหนดค่าบัญชี Zoho Mail ใน Wordpress

WordPress DNS - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

หากตัวจัดการ DNS ของคุณคือ Wordpress ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME ใน Wordpress เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมน Wordpress ของคุณ
 2. ค้นหา “โดเมน” และเลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข 
 3. เลือกตัวเลือก “Name Servers และ DNS
 4. เลือก “Zoho Mail” จากตัวเลือกที่มีให้
 5. ในกล่องข้อความโฮสต์เนม ให้ระบุ zb******* (แทนที่ zb**** ด้วยรหัส zb ที่คุณได้รับ)
 6. คลิก “ตั้งค่า Zoho Mail
 7. ระเบียน CNAME และ MX ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้กับโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล - DNS ของ Wordpress

หาก DNS Manager ของคุณคือ Wordpress ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดค่าระเบียน MX ให้รับอีเมลใน Zoho Mail

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมน Wordpress ของคุณ
 2. ค้นหา “โดเมน” และเลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข 
 3. เลือกตัวเลือก “Name Servers และ DNS
 4. เลือก “Zoho Mail” จากตัวเลือกที่มีให้
 5. ในกล่องข้อความโฮสต์เนม ให้ระบุ zb******* (แทนที่ zb**** ด้วยรหัส zb ที่คุณได้รับ)
 6. คลิก “ตั้งค่า Zoho Mail
 7. ระเบียน CNAME และ MX ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้กับโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com