DNS ของ Wix - การตรวจสอบความถูกต้องของ CNAME

DNS ของ Wix - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

ถ้าตัวจัดการ DNS ของคุณโฮสต์กับ Wix ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME ใน DNS ของ Wix สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการ DNS ของ Wix
 2. ในเมนูด้านบน ให้เลือก “การสมัครใช้งาน” >> “โดเมน”
 3. ภายใต้ “โดเมนของฉัน” ให้คลิก “จัดการ” ในโดเมนที่คุณเพิ่มไว้ใน Zoho
 4. ในหน้าต่าง “สรุปโดเมน” ให้เลือกแท็บ “ขั้นสูง”
 5. คลิก “จัดการ” เพื่อแก้ไขระเบียน DNS คลิกเพิ่มระเบียน CNAME ใหม่ถัดจาก CNAME (นามแฝง)
 6. ในนามแฝง ให้ระบุรหัส zb ที่สร้างขึ้นสำหรับโดเมนของคุณ
   
 7. ในช่อง “ชี้ไปยัง” ให้ป้อน ‘zmverify.zoho.com’
 8. คลิก ‘เพิ่ม’ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล: DNS ของ Wix

ถ้าตัวจัดการ DNS ของคุณโฮสต์กับ Wix ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม MX ใน DNS ของ Wix เพื่อรับอีเมล

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการ DNS ของ Wix
 2. ในเมนูด้านบน ให้เลือก “การสมัครใช้งาน” >> “โดเมน”
 3. ภายใต้ “โดเมนของฉัน” ให้คลิก “จัดการ” ในโดเมนที่คุณเพิ่มไว้ใน Zoho
 4. ภายใต้แท็บ “พื้นฐาน” ให้คลิกลิงก์ “เพิ่ม” ที่อยู่ถัดจากช่องอีเมล (ระเบียน MX)
   
 5. ในหน้าต่างถัดไปให้เลือก ‘ฉันมีผู้ให้บริการอีเมล’
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 'อื่นๆ' เป็นผู้ให้บริการอีเมลและพิมพ์ค่าด้านล่าง 
   
 7. ระบุ mx.p.zoo.com เป็นระเบียนแรกที่มีลำดับความสำคัญ 10
 8. ระบุ mx2.zoho.com เป็นระเบียนที่สองที่มีลำดับความสำคัญ 20

  ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ:

  เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 9. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพื่อบันทึกระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com