แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

Register.com - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง

หากตัวจัดการโดเมนของคุณคือ Register.com โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Register.com
 2. ภายใต้ “โดเมนของฉัน” ให้เลือกชื่อโดเมนที่คุณเพิ่มใน Zoho สำหรับการตรวจสอบ
 3. เลื่อนลงไปยังส่วน การตั้งค่าทางเทคนิคขั้นสูง” แล้วคลิก “แก้ไขนามแฝงโดเมน
 4. ในช่องทางด้านซ้ายของ .yourdomain.com ระบุ zb******* ซึ่งเป็นรหัสที่สร้างใน Zoho สำหรับการตรวจสอบ
 5. ในช่อง “นำทางไปยัง” ให้ระบุ domain.zoho.com แล้วเลือก “ดำเนินการต่อ
 6. ในหน้าถัดไป ให้ตรวจสอบรายการที่คุณเพิ่มแล้วคลิก “ดำเนินการต่อ” เพื่อสร้างระเบียน CNAME 

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากผ่านไปหนึ่งหรือสองชั่วโมง ให้เข้าระบบสู่แผงควบคุมของ Zoho Mail และคลิก “ตรวจสอบ “ เมื่อโดเมนของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถเริ่มเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล: Register.com

ถ้า DNS ของคุณโฮสต์อยู่กับ Register.com ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนและรับอีเมล

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Register.com
 2. ภายใต้ “โดเมนและบริการของฉัน” ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนระเบียน MX
 3. เลื่อนลงไปยังส่วน “การตั้งค่าทางเทคนิคขั้นสูง” แล้วคลิก “แก้ไขระเบียน MX
 4. เว้นว่างช่องชื่อโฮสต์ไว้ให้เลือก ' สูง ' จากดร็อปดาวน์ลำดับความสำคัญ 
 5. ระบุ mx.zo.com ในช่องเซิร์ฟเวอร์อีเมล 
 6. เลือกเพิ่มระเบียนอื่นที่มีลำดับความสำคัญต่ำ และเลือกระเบียน MX เป็น mx2.zo.com

  ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ:

  จุด (.) ที่อยู่ท้ายสุดของระเบียน MX จะใส่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 7. ในกรณีที่คุณมีรายการ MX ของเซิร์ฟเวอร์เก่า ให้ลบระเบียนออกเพื่อให้รับอีเมลใน Zoho ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 

เมื่อบันทึก เท่ากับคุณได้เพิ่มระเบียน MX ในตัว DNS ของ Register.com แล้ว คุณสามารถตรวจสอบการกระจายของระเบียน MX โดยใช้เครื่องมือของบริษัทอื่น www.mxToolbox.com เมื่อคุณใส่ชื่อโดเมนลงในเครื่องมือ ระเบียน MX ของ Zoho Mail จะถูกส่งกลับมาเป็นผลลัพธ์ ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการเพิ่มรายการ MX คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ Register.com เพื่ออัปเดตระเบียน MX ของโดเมน 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com