แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

การอัปเดต CNAME เพื่อทำการยืนยัน - Yahoo DNS

หากตัวจัดการโดเมนของคุณอยู่ที่ Yahoo ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมน Yahoo
  2. เลือก แผงควบคุม ของโดเมนที่คุณเพิ่มเข้ามาใน Zoho
  3. เลือก การตั้งค่าจัดการ DNS ขั้นสูง
  4. เลือก เพิ่มบันทึก
  5. ในฟิลด์แหล่งที่มา ให้่ป้อนรหัสที่สร้างขึ้นมาใน Zoho ซึ่งก็คือ zb********
  6. ในฟิลด์ปลายทาง ให้ป้อน domain.zoho.com
  7. คลิก ส่ง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้ลงชื่อเข้าสู่แผงควบคุมของ Zoho Mail แล้วคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้