แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตบันทึก MX เพื่อรับอีเมล: Yahoo

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนของคุณใน Yahoo
  2. เลือก โดเมน จากแถบเครื่องมือที่ด้านบนสุดของหน้า
  3. คลิก การตั้งค่าการจัดการ DNS ขั้นสูง
  4. คลิก เปลี่ยนบันทึก MX
  5. ในกล่องข้อความให้ป้อน “mx.zoho.com”
  6. ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้ป้อน 10
  7. ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งเพื่อเพิ่มอีกหนึ่งระเบียน 
  8. ให้ป้อนค่า MX เป็น mx2.zoho.com และลำดับความสำคัญ เป็น 20 
  9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงสองระเบียนด้านล่างนี้เท่านั้นที่จะแสดงอยู่รายการบันทึก MX ให้เอารายการ MX อื่นๆ ของโดเมนที่อาจมีอยู่เดิมออก
  10. คลิก ส่ง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

คุณได้เพิ่มบันทึก MX สำหรับโดเมนของคุณที่ลงทะเบียนกับตัวจัดการโดเมน Yahoo แล้ว