แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อทำการยืนยัน - Wordpress

หากตัวจัดการ DNS ของคุึณอยู่ที่ Wordpress ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME ใน Wordpress เพื่อทำการยืนยัน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมน Wordpress ของคุณ
  2. เลือก ร้านค้า จากแผงด้านซ้ายและมองหา โดเมนของฉัน แล้วเลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข 
  3. มองหา แก้ไข DNS ของโดเมนนั้นแล้วเลือก
  4. มองหาตัวเลือก เพิ่มระเบียน DNS ใหม่ ที่ด้านล่างสุดแล้วเลือก 
  5. เลือก CNAME จากเมนูแบบเลื่อนลง 
  6. ในกล่องข้อความชื่อโฮสต์ ให้ป้อน zb*******.yourdomain.com (แทนที่ zb**** ด้วยรหัส zbcode ที่คุณได้รับ และ yourdomain.com ด้วยชื่อโดเมนของคุณ)
  7. ในฟิลด์นามแฝง ให้ป้อน zmverify.zoho.com
     
  8. คลิก เพิ่ม เพื่อบันทึกระเบียน CNAME