แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตบันทึก MX เพื่อรับอีเมล - Wordpress DNS

หากตัวจัดการ DNS ของคุึณอยู่ที่ Wordpress ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME ใน Wordpress เพื่อทำการยืนยัน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมน Wordpress ของคุณ
 2. เลือก ร้านค้า จากแผงด้านซ้ายและมองหา โดเมนของฉัน แล้วเลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข 
 3. มองหา แก้ไข DNS ของโดเมนนั้นและเลือก
 4. มองหาตัวเลือก เพิ่มระเบียน DNS ใหม่ ที่ด้านล่างสุดแล้วเลือกตัวเลือกนั้น 
 5. เลือก MX จากเมนูแบบเลื่อนลง 
 6. ในกล่องข้อความชื่อโฮสต์ ให้ป้อน yourdomain.com (แทนค่า yourdomain.com ด้วยชื่อโดเมนของคุณ)
 7. ในฟิลด์จัดการโดย ให้ป้อน mx.zoho.com และในฟิลด์ฺลำดับความสำคัญ ให้ป้อน 10 คลิก เพิ่ม
 8. ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งโดยป้อน mx2.zoho.com และในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้ป้อน 20 
   
 9. คลิก เพิ่ม เพื่อบันทึกระเบียน MX ทั้งสองระเบียน