แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

เพิ่มระเบียน CNAME เพื่อการยืนยัน - Squarespace

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Squarespace ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการ DNS ที่ Squarespace
  2. คลิก การตั้งค่า แล้วเลือก โดเมน จากลิงก์ด้านบนสุด
  3. เลือกโดเมนที่เกี่ยวข้องจากรายการ แล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูง
  4. เลื่อนลงไปยัง ระเบียนแบบกำหนดเอง แล้วเลือก CNAME จากเมนูแบบเลื่้อนลง
  5. ในฟิลด์ โฮสต์ ให้ป้อนรหัส zb******** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
  6. ในฟิลด์ ข้อมูล ให้ป้อน zmverify.zoho.com
  7. คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มระเบียน CNAME นี้
  8. คลิก บันทึก ที่ด้านบนสุดของหน้า

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail และคลิก ยืนยัน CNAME เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้