แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตบันทึก MX เพื่อรับอีเมล - Squarespace

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Squarespace ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนเพื่อจะรับอีเมลได้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการ DNS ที่ Squarespace
  2. คลิก ตั้งค่า แล้วเลือก โดเมน จากลิงก์ที่อยู่ด้านบนสุด
  3. เลือกโดเมนที่เกี่ยวข้องจากรายการ แล้วเลือก การตั้งค่าขั้นสูง
  4. มองหา เพิ่มการตั้งค่้าล่วงหน้า จากเมนูแบบเลื่อนลง และเลือก Zoho Mail จากรายการ
  5. ระเบียน MX ใน Zoho จะรับค่าข้อมูลสำหรับเผยแพร่เข้าไปในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

คุณได้เพิ่มระเบียน MX สำหรับโดเมนของคุณแล้ว คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน MX ของโดเมนของคุณโดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxtoolbox.com เพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้แสดงรายละเอียดของระเบียน MX ที่ถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ:

Squarespace กำหนดค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้่ไว้เพื่อใช้ตั้งค่าทั่วไป สำหรับการตั้งค่า MX แบบเฉพาะเจาะจงสำหรับโดเมนของคุณ  คลิก ที่นี่