แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตบันทึก MX เพื่อรับอีเมล: Register.com

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Register.com
  2. ใต้โดเมนของฉันและบริการ ให้เลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไขระเบียน MX
  3. เลื่อนลงไปยังส่วน การตั้งค่าทางเทคนิคขั้นสูง แล้วคลิก แก้ไขระเบียน MX
  4. เว้นฟิลด์ชื่อโฮสต์ว่างไว้ แล้วเลือก “สูง” จากเมนูลำดับความสำคัญแบบเลื่อนลง 
  5. ป้อน mx.zoho.com ลงในฟิลด์ ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เมล 
  6. เลือกเพิ่มระเบียนใหม่โดยป้อนค่าลำดับความสำคัญเป็นต่ำและระเบียน MX เป็น mx2.zoho.com
  7. ในกรณีที่คุณมีรายการ MX ของเซิร์ฟเวอร์เดิมค้างอยู่แล้วในระบบ ให้ลบค่าในระเบียนนั้นออกเพื่อที่จะรับอีเมลใน Zoho ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด 

หลังจากบันทึกระเบียนแล้ว แสดงว่าคุณได้เพิ่มบันทึก MX ใน Register.com DNS แล้ว คุณจะตรวจสอบการเผยแพร่บันทึก MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxtoolbox.com เมื่อคุณป้อนชื่อโดเมนเข้าไปในเครื่องมือแล้ว จากนั้นระเบียน MX ของ Zoho Mail ควรแสดงผลขึ้นมา ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการเพิ่มรายการ MX คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ Register.com เพื่ออัปเดตระเบียน MX ของโดเมนได้