แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

ตัวจัดการ DNS One and One - ระเบียน CNAME

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ 1 & 1 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน ผู้ใช้จะสร้าง CNAME สำหรับ URL โดยตรงที่ One and One ไม่ได้ ดังนั้น คุณจึงต้องตั้งค่าโดเมนย่อยแล้วชี้โดเมนย่อยไปยัง domain.zoho.com

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี 1 & 1
  2. เลือก โดเมนและพื้นที่เว็บ
  3. คลิก โดเมน เพื่อเปิด ภาพรวมโดเมน
  4. เลือกโดเมนและเลือกตัวเลือก สร้างโดเมนย่อยจากลิงก์ที่อยู่ด้านบนสุด
  5. สร้างโดเมนย่อยขึ้นมาใหม่โดยใช้รหัส zb***** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
  6. ในภาพรวมโดเมนย่อย ให้เลือกโดเมนย่อยที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และเลือก การตั้งค่าการแก้ไข DNS
  7. ใต้ข้อมูลโดเมน สำหรับโดเมนย่อยที่สร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็คือ zb******.yourdomain.com ให้เลือกปุ่มตัวเลือกที่อยู่ถัดจาก CNAME
  8. ใต้การตั้งค่า CNAME ในกล่องข้อความนามแฝง ให้ป้อน zmverify.zoho.com
  9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายการยืนยันและคลิก ตกลง
  10. รอประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” ในแผงควบคุม Zoho Mail Suite

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากนั้นประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้