แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตบันทึก MX เพื่อรับอีเมล: 1 & 1

หากโดเมน DNS โฮสต์อยู่ที่ 1 & 1 ให้ปฏิบัติามขั้นตอนในการเปลี่ยนบันทึก MX ของโดเมนเพื่อเริ่มรับอีเมล

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี 1 & 1
  2. เลือก โดเมนและพื้นที่เว็บ
  3. คลิก โดเมน เพื่อเปิด ภาพรวมโดเมน
  4. เลือก DNS >> แก้ไขระเบียน DNS
     
  5. ใต้การตั้งค่า DNS ขั้นสูง เลือก เซิร์ฟเวอร์เมลอื่น 
  6. ในฟิลด์สำหรับป้อนข้อความ MX1/Prio ให้ป้อน mx.zoho.com และ 10
  7. ในฟิลด์สำหรับป้อนข้อความ MX2 และ Prio ลำดับที่สอง ให้ป้อน mx2.zoho.com และ 20
  8. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณได้เพิ่มบันทึก MX สำหรับโดเมนของคุณเรียบร้อยแล้ว บันทึก MX จะมีผลตามเวลาที่ระบุใน TTL ของโดเมน คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxtoolbox.com