แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - Network Solutions

หากตัวจัดการ DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Network Solutions ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Network Solutions >> แล้วเลือก จัดการบัญชี 
  2. ใต้ “ชื่อโดเมนของฉัน” >> คลิก “แก้ไข DNS
  3. คลิก “แก้ไขระเบียน DNS ขั้นสูง” ที่อยู่ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการยืนยันใน Zoho Mail
  4. เลื่อนลงเพื่อหาส่วนระเบียน CNAME (นามแฝงโฮสต์)
  5. เลือก “แก้ไขระเบียน CNAME
  6. ให้ป้อนรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho 
  7. เลือกตัวเลือกในปุ่มตัวเลือก “โฮสต์อื่นๆ”
  8. ป้อน “zmverify.zoho.com” ในฟิลด์ “โฮสต์อื่นๆ
  9. เลือก ทำต่อ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้ลงชื่อเข้าสู่แผงควบคุมของ Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้