แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

กำหนดค่าบันทึก MX เพื่อรับอีเมล - Network Solutions

หากตัวจัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ Network Solutions ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มบันทึก MX และรับอีเมลในบัญชี Zoho ของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Network Solutions >> แล้วเลือก จัดการบัญชี 
 2. ใต้ “ชื่อโดเมนของฉัน” >> คลิก “แก้ไข DNS
 3. คลิก “แก้ไขระเบียน DNS ขั้นสูง” ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการยืนยันใน Zoho Mail
 4. เลื่อนลงไปหาส่วนย่อยเซิร์ฟเวอร์เมล (บันทึก MX)
 5. คลิก “แก้ไขบันทึก MX
 6. ให้ป้อน “10” ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ
 7. ให้ป้่อน “mx.zoho.com” ในฟิลด์ “เซิร์ฟเวอร์เมล”
 8. ให้เพิ่มบันทึก MX อีกระเบียนหนึ่งโดยกำหนดค่าลำดับความสำคัญเป็น 20 และค่าในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เมลเป็น mx2.zoho.com 
 9. ให้เพิ่มบันทึก MX ระเบียนที่ 3 โดยมีข้อมูลใกล้เคียงแบบเดิมอีกครั้ง แต่คราวนี้ให้กำหนดค่าลำดับความสำคัญเป็น 50 และฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เมลเป็น mx3.zoho.com
 10. คลิก ทำต่อ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับอีเมลอย่างถูกต้อง ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีเพียงบันทึกทั้ง 2 ระเบียนข้างต้นเท่านั้นแสดงขึ้นมาในผลการค้นหา  ในกรณีที่คุณมีบันทึก MX อื่นค้างอยู่ในระบบ คุณจะไม่สามารถรับอีเมลใน Zoho Mail ได้

คุณได้เพิ่มบันทึก MX สำหรับโดเมนที่โฮสต์อยู่ที่ Network Solutions เรียบร้อยแล้ว คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก MX ได้โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxToolbox.com ซึ่งเป็นเครื่องมือของบริษัทภายนอกที่ใช้ตรวจสอบระเบียน DNS สำหรับชื่อโดเมนที่กำหนดให้

ประเด็นสําคัญ: 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบบันทึก MX ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอีเมลก่อนหน้าของคุณ 
 • บันทึก MX อื่นที่้ค้างอยู่ในระบบจะขัดแย้งกับ Zoho Mail และจะส่งผลกระทบต่อการส่งอีเมลและอีเมลจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ 
 • บันทึก MX ที่ควรแสดงขึ้นมาเมื่อคุณตรวจดูใน www.mxtoolbox.com ได้แก่ 
  • mx.zoho.com
  • mx2.zoho.com
  • mx3.zoho.com
 • สำหรับบันทึกอื่นที่มีค่าลำดับความสำคัญต่ำกว่าจะแทรกแซงการส่งอีเมลของคุณ และจะทำให้อีเมลไม่ถูกส่งเข้ามาที่บัญชี Zoho ของคุณ จึงทำให้ไม่พบอีเมลใน Zoho