แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - Name.com DNS

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Name.com ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

  1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการโดเมนของ Name.com
  2. คลิก การจัดการโดเมน และเลือกชื่อโดเมนที่คุณเพิ่มเข้ามาใน Zoho Mail
  3. เลือกโดเมนที่คุณเพิ่มเข้ามาใน Zoho เพื่อทำการยืนยัน
  4. เลือก CNAME จากเมนูประเภทระเบียนแบบเลื่อนลง 
  5. ในฟิลด์ระเบียนโฮสต์ ให้ป้อนรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
  6. ในฟิลด์คำตอบสำหรับระเบียน ให้ป้อน zmverify.zoho.com 
  7. ตั้งค่า TTL เป็น 300 และเลือก เพิ่มระเบียน เพื่อเพิ่ม CNAME 

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้ลงชื่อเข้าสู่แผงควบคุมของ Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้