แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตบันทึก MX เพื่อรับอีเมล - Name.com

คุณจำเป็นต้องเพิ่มรายการ MX สำหรับโดเมนของคุณเพื่อให้ชี้มายัง Zoho เพื่อที่จะเริ่มรับอีเมลใน Zoho Mail ได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่างนี้ หากระเบียน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Name.com

  1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการโดเมนที่ Name.com
  2. คลิก การจัดการโดเมน และเลือกชื่อโดเมนที่คุณเพิ่มเข้ามาใน Zoho Mail
  3. เลือกโดเมนที่คุณได้เพิ่มเข้ามาใน Zoho เพื่อเพิ่มบันทึก MX
  4. เลือก MX จากเมนูแบบเลื่อนลง Record Type (ประเภทระเบียน) 
  5. ในฟิลด์ระเบียนโฮสต์ ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องเพิ่มอะไร
  6. ในฟิลด์คำตอบสำหรับระเบียน ให้ป้อน mx.zoho.com และตั้งค่าลำดับความสำคัญเป็น 10
  7. คลิก เพิ่มระเบียน เพื่อเพิ่มระเบียนอื่น
  8. ในฟิลด์ระเบียนโฮสต์ ให้เว้นว่างไว้ 
  9. ในฟิลด์คำตอบสำหรับระเบียน ให้ป้อน mx2.zoho.com และตั้งค่าลำดับความสำคัญเป็น 20

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบระเบียนอื่นๆ เพื่อรับอีเมลใน Zoho โดยไม่มีความผิดพลาด  ควรมีเฉพาะบันทึก MX ที่เกี่ยวข้องกับ Zoho Mail ที่เชื่อมโยงอยู่กับโดเมนของคุณ คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxtoolbox.com โดยป้อนชื่อโดเมนของคุณ