แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - GoDaddy

หากตัวจัดการ DNS สำหรับโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ GoDaddy ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

  1. เข้าสู่ระบบตัวจัดการ DNS GoDaddy >> บัญชีของฉัน >> โดเมน
  2. ขยายโดเมนและคลิกปุ่ม จัดการ DNS ถัดจากโดเมนสำหรับโดเมนที่คุณต้องการยืนยันโดย CNAME ใน Zoho
  3. หน้าตัวจัดการ DNS ควรจะปรากฏขึ้นมาโดยมีข้อมูลระเบียน DNS อยู่แล้ว 
  4. เลื่อนลงไปเพื่อดูและคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มระเบียน DNS
  5. ในระเบียนเพิ่ม DNS ให้เลือก “CNAME” จากเมนู ประเภท แบบเลื่อนลงที่อยู่ในระเบียน DNS
  6. ในฟิลด์โฮสต์ ให้ป้อนรหัส zb******* ซึ่งเป็นรหัส zbcode ที่ไม่ซ้ำกันที่สร้างขึ้นสำหรับโดเมนของคุณใน Zoho Mail 
  7. ในฟิลด์ชี้ไปยัง ให้ป้อน zmverify.zoho.com และคลิก บันทึก 
  8. ตอนนี้ให้กลับไปที่หน้า mailadmin.zoho.com และคลิก “ยืนยันโดย CNAME์์
  9. โดเมนจะได้รับการยืนยัน หากมีการเผยแพร่ข้อมูล DNS อย่างถูกต้อง คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ 

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปแล้ว หากคุณเพิ่ม CNAME เป็นครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง คุณอาจต้องรอสักครู่หนึ่ง แล้วจึงคลิกปุ่ม ยืนยันโดย CNAME ในตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Zoho Mail เพื่อดำเนินการต่อไป