แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - EuroDNS

หากตัวจัดการ DNS ของโดเมนของคุณโฮสต์อยู่ที่ Euro DNS ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่ออัปเดตระเบียน CNAME เพื่อใช้ยืนยัน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนที่ eurodns.com
  2. เลือก โดเมนของฉัน  >> จัดการโดเมนของฉัน จากเมนูทางด้านซ้าย 
  3. เลือกโดเมนที่คุณต้องการแก้ไข 
  4. ระเบียน DNS ของโดเมนที่เลือกควรแสดงขึ้นมา คลิกลิงก์ “แก้ไขโซน DNS” ที่ด้านล่างสุดใต้ การดำเนินการ 
  5. คลิกลิงก์ “เพิ่มระเบียน CNAME” ใต้ ระเบียน CNAME : Canonical Name [นามแฝงโฮสต์]
  6. ในฟิลด์นามแฝง: ป้อนรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho
  7. ในฟิลด์ชื่อโฮสต์: ให้เพิ่ม domain.zoho.com
  8. คลิกปุ่ม บันทึกการตั้งค่า

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้