แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

กำหนดค่าการส่งอีเมล - Euro DNS

ขั้นตอนการเพิ่มบันทึก MX ในตัวจัดการโดเมน Euro DNS มีดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีตัวจัดการโดเมนที่ eurodns.com
  2. ไปที่ แผงควบคุม > โดเมนที่ลงทะเบียนแล้ว
  3. เลือก จัดการโดเมน ที่อยู่ถัดจากชื่อโดเมนที่คุณต้องการเพิ่มบันทึก MX
  4. คลิกที่ จัดการโซน 
  5. ในเมนู เพิ่ม DNS แบบเลื่อนลง ให้เลือก MX (Mail Exchanger)
  6. ในฟิลด์โฮสต์ ให้ป้อน @ เพื่อแสดงถึงโดเมนราก 
  7. ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์เมล ให้ป้อน mx.zoho.com. (โปรดทราบว่าเครื่องหมายมหัพภาค . เป็นเครื่องหมายที่ต้องใส่ลงท้ายระเบียนทั้งสองระเบียน)
  8. ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้ป้อน 10
  9. ให้เพิ่มอีกระเบียนหนึ่ง โดยมีค่าเป็น mx2.zoho.com. และป้อนค่าลำดับความสำคัญเป็น 20
  10. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกรายการ MX 

การเปลี่ยนแปลงค่าบันทึก MX อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงจึงจะมีผลในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต DNS คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของบันทึก MX โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้ที่ www.mxtoolbox.com โดยระบุชื่อโดเมนของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจขอรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ DNS ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงรายการ MX โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ได้อีกด้วย