แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - Enom

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ ENOM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน ระเบียน CNAME จะมีผลก็ต่อเมื่อชื่อเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ DNS โฮสต์อยู่ที่ ENOM

  1. เข้าสู่บัญชีของคุณที่ www.enom.com
  2. เลือก โดเมนของฉัน จากเมนูโดเมนแบบเลื่อนลง
  3. หน้าภาพรวมโดเมนจะแสดงโดเมนของคุณขึ้นมา
  4. ให้เลือก “ระเบียนโฮสต์” จากเมนูจัดการโดเมนแบบเลื่อนลงทางด้านขวา
  5. คลิกปุ่ม แถวใหม่ เพื่อเพิ่มระเบียน CNAME 
  6. ใต้ชื่อโฮสต์ ให้ป้อน zb******** ที่สร้างขึ้นมาในแผงควบคุม Zoho
  7. เลือกประเภทระเบียนจากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก CNAME
  8. ในฟิลด์ที่อยู่ ให้ป้อน zmverify.zoho.com
  9. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่า CNAME

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากนั้นประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้