แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - cPanel

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ cPanel ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี cPanel
  2. มองหาตัวเลือก “ตัวแก้ไข DNS อย่างง่าย” ใต้โดเมนเพื่อเพิ่ม CNAME
     
  3. ในส่วนชื่อ ให้ป้อนรหัส zbcode ที่คุณได้รับมา
  4. ในส่วน CNAME ให้ป้อน “zmverify.zoho.com” 
     
  5. คลิก เพิ่มระเบียน CNAME เพื่อเพิ่ม CNAME ใน DNS 

เมื่อบันทึกระเบียนแล้ว เท่ากับคุณได้เพิ่ม CNAME ในตัวจัดการ DNS แล้ว อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง (หรืออิงเวลาตาม TTL) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS

คุณอาจพิสูจน์ยืนยันการเปลี่ยนแปลงได้ โดยพิมพ์ zb******.<yourdomain>.com ลงในแถบ URL ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบของ Zoho การกระทำเช่นนี้จะทำให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มระเบียน CNAME อย่างถูกต้อง หลังจากนี้ คุณจะเข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail และคลิก “ยืนยัน” เพื่อเป็นการยืนยันโดเมนได้ 

ในกรณีที่คุณมีปัญหาในการเพิ่มระเบียน CNAME ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ cPanel เพื่อขอความช่วยเหลือในการเพิ่ม CNAME สำหรับโดเมนของคุณ