แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อรับอีเมล - cPanel

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ cPanel ให้อัปเดตบันทึก MX ของโดเมนเพื่อเริ่มรับอีเมลในบัญชีที่อิงตามโดเมนของคุณ

 1. เข้าสู่บัญชี cPanel
 2. มองหาตัวเลือก “ตัวแก้ไข DNS ขั้นสูง” ใต้ส่วนโดเมนหรือ “รายการ MX” ใต้ส่วนเมล 
   
 3. ในส่วนการบำรุงรักษารายการ MX โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกชื่อโดเมนอย่างถูกต้องในเมนูแบบเลื่อนลง
 4. ในการกำหนดเส้นทางอีเมล ให้เลือกตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเมลระยะไกล หากยังไม่ได้เลือกไว้และคลิกเปลี่ยน
   
 5. ใต้ส่วนการกำหนดเส้นทางอีเมล หากมีรายการ MX อื่นๆ เพิ่มเข้ามา ให้ลบระเบียนนั้นออก  
 6. ในส่วนเพิ่มระเบียนใหม่ ให้ป้อนลำดับความสำคัญ เป็น 10 และกำหนดปลายทาง เป็นmx.zoho.com
   
 7. คลิก เพิ่มระเบียนใหม่ เพื่อเพิ่มรายการแรก 
 8. สำหรับระเบียนที่ 2 ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้ป้อน 20 และกำหนดปลายทางเป็น mx2.zoho.com
 9. คลิก เพิ่มระเบียนใหม่ เพื่อเพิ่มรายการที่สอง 

หลังจากบันทึกระเบียนแล้ว แสดงว่าคุณได้เพิ่มบันทึก MX ใน cPanel DNS แล้ว คุณจะตรวจสอบการเผยแพร่บันทึก MX ได้โดยใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่ www.mxtoolbox.com

เมื่อคุณป้อนชื่อโดเมนเข้าไปในเครื่องมือตรวจสอบ ผลลัพธ์ซึ่งเป็นบันทึก MX ใน Zoho Mail ควรแสดงขึ้นมา ในกรณีที่มีปัญหาในการเพิ่มรายการ MX คุณอาจขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ cPanel ได้เพื่ออัปเดตบันทึก MX ของโดเมนของคุณ 

หากมีรายการใดๆ แสดงเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากระเบียน Zoho Mail ที่ป้อนเข้าไป คุณอาจจะไม่ได้รับอีเมลใน Zoho Mail