แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

อัปเดต CNAME เพื่อการยืนยัน - Bluehost

หากโดเมน DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Bluehost ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน  

  1. เข้าสู่ระบบ บัญชีโดเมน Bluehost
  2. เลือกแท็บ ตัวจัดการโดเมน เพื่อจัดการโดเมน
  3. ใต้โดเมน ให้ทำเครื่องหมายที่กล่้องโดเมนเพื่อดู การตั้งค่า DNS ของโดเมน
  4. ในแท็บด้านขวา ให้คลิกลิงก์ จัดการระเบียน DNS
  5. ใต้ส่วน เพิ่มระเบียน DNS ให้ป้อน ระเบียนโฮสต์ โดยใช้รหัสแบบเดียวกับที่สร้างขึ้นโดย Zoho zb********* (ตัวอย่าง: zb12345678)
  6. ในฟิลด์ TTL ให้ป้อนค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้เพื่อให้มีการยืนยันแบบรวดเร็ว
  7. ในเมนูแบบเลื่อนลง ประเภท ให้เลือก CNAME จากรายการ
  8. ในฟิลด์ ชี้ไปยัง ให้ป้อน domain.zoho.com
  9. เลือก เพิ่มระเบียน
  10. ระเบียนที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะแสดงรายการอยู่ใต้ส่วน CNAME (นามแฝง)

คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากนั้นประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมงให้เข้าสู่แผงควบคุม Zoho Mail และคลิกยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้อีเมลได้