พิสูจน์ยืนยันโดเมนด้วย Network Solutions

Network Solutions - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการพิสูจน์ยืนยัน

หากตัวจัดการ DNS ของคุณโฮสต์อยู่ที่ Network Solutions ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเพิ่ม CNAME และยืนยันโดเมน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Network Solutions >> เลือก จัดการบัญชี  
 2. ภายใต้ 'ชื่อโดเมนของฉัน' >> คลิก 'แก้ไข DNS
 3. คลิก 'แก้ไขระเบียน DNS ขั้นสูง' ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการยืนยันใน Zoho Mail
 4. เลื่อนลงเพื่อหาส่วนระเบียน CNAME (นามแฝงโฮสต์)
 5. เลือก 'แก้ไขระเบียน CNAME'
 6. ให้ป้อนรหัส zb****** ที่สร้างขึ้นใน Zoho 
 7. เลือกตัวเลือกในปุ่มตัวเลือก 'โฮสต์อื่น'
 8. ป้อน "zmverify.zoho.com" ในฟิลด์ 'โฮสต์อื่น'
 9. เลือก ทำต่อ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุมของ Zoho Mail แล้วคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้ีอีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล - Network Solutions

ถ้า DNS ของคุณถูกโฮสต์โดย Network Solutions ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณและรับอีเมล

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Network Solutions >> เลือก จัดการบัญชี  
 2. ภายใต้ 'ชื่อโดเมนของฉัน' >> คลิก 'แก้ไข DNS
 3. คลิก 'แก้ไขระเบียน DNS ขั้นสูง' ถัดจากโดเมนที่คุณต้องการยืนยันใน Zoho Mail
 4. เลื่อนลงไปหาส่วนย่อยที่ชื่อว่า เซิร์ฟเวอร์เมล (ระเบียน MX)
 5. คลิก 'แก้ไขระเบียน MX'
 6. ให้ป้อน '10' ในฟิลด์ ลำดับความสำคัญ
 7. ให้ป้่อน 'mx.zoho.com' ในฟิลด์ 'เซิร์ฟเวอร์เมล'
 8. ให้เพิ่มระเบียน MX อีกระเบียนหนึ่ง โดยระบุค่าลำดับความสำคัญเป็น 20 และเซิร์ฟเวอร์เมลเป็น mx2.zoho.com 
 9. ในทำนองเดียวกัน ให้เพิ่มระเบียน MX ระเบียนสุดท้ายซึ่งเป็นลำดับที่ 3 โดยระบุลำดับความสำคัญเป็น 50 และเซิร์ฟเวอร์เมลเป็น mx3.zoho.com

  ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

  หมายเหตุ:

  เราขอแนะนําให้คุณไปที่เอกสารสนับสนุนของผู้ให้บริการ DNS เพื่อดูวิธีการที่แท้จริงในการเพิ่มรายการ MX

 10. คลิก ทำต่อ และ บันทึกการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับอีเมลอย่างถูกต้อง ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีเพียงระเบียนทั้ง 2 รายการข้างต้นเท่านั้นแสดงขึ้นมาในผลการค้นหา  ในกรณีที่คุณมีระเบียน MX อื่นค้างอยู่ในระบบ คุณจะไม่สามารถรับอีเมลใน Zoho Mail ได้

คุณได้เพิ่มระเบียน MX สำหรับโดเมนที่โฮสต์อยู่ที่ Network Solutions เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบระเบียน MX จากเครื่องมือของบริษัทอื่นได้ที่ www.mxToolbox.com ซึ่งเป็นเครื่องมือของบริษัทภายนอกที่ใช้ตรวจสอบระเบียน DNS สำหรับโดเมนที่กำหนดได้

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com