แนวทางการย้ายข้อมูล - Zoho Mail

แนวทางการย้ายไปยัง Zoho Mail

ภาพรวมของกระบวนการ

1. เพิ่มโดเมนใน Zoho Mail

2. ยืนยันโดเมน Zoho Mail

3. สร้างผู้ใช้และกลุ่มทั้งหมดใน Zoho Mail

4. สร้างแบทช์ของการย้ายที่มีผู้ใช้ <nnn> คนในแต่ละแบทช์

5. เรียกใช้การย้ายตัวอย่างสําหรับผู้ใช้ 3 หรือ 4 คนเพื่อทดสอบการย้าย

6. สุดสัปดาห์คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสลับบริการ (มีอีเมลขาเข้าน้อย)

7. แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการสลับอีเมลและให้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ก่อนสลับ

8. เปลี่ยน MX เป็น Zoho Mail (คืนวันศุกร์/ เช้าตรู่วันเสาร์)

9. สามารถกำหนดค่าการกําหนดเส้นทางอีเมลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

10. เรียกใช้การย้าย IMAP สำหรับแบทช์ของผู้ใช้ทั้งหมด โดยเลือก Office 365 เป็นข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทีละชุด

11. สร้างบัญชี Catch-all (ใช้ไม่ได้กับการนำส่งแบบแยก) เพื่อตรวจสอบและค้นหาว่ามีการตกหล่นของที่อยู่อีเมล (กลุ่ม/ ผู้ใช้) ขณะสร้างผู้ใช้หรือไม่ 

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

1. เรียกใช้การย้ายตัวอย่างสำหรับผู้ใช้ประมาณ 2 ถึง 10 คนก่อนขั้นตอนการย้ายจริง

2. การดําเนินการนี้จะช่วยให้เราทราบถึงลักษณะการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง (ขีดจำกัดของผู้ใช้ ขีดจำกัดของขนาดเมล ความเร็วของการย้าย เป็นต้น)

3. กล่องจดหมายของผู้ใช้ตัวอย่างที่ควรได้รับการย้ายอีกครั้งเพื่อดึงข้อมูลอีเมลที่ถูกนำส่งก่อนการเปลี่ยน MX โดยจะมีการจัดการการซ้ำกันทางฝั่งของเรา

4. หรือคุณยังสามารถตั้งค่าขีดจํากัดของวันที่ในขณะที่เพิ่มการย้ายขั้นสุดท้ายสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ตัวอย่างเพื่อทำให้แน่ใจว่าอีเมลทั้งหมดจะได้รับการย้ายหลังจากการย้ายตัวอย่าง

5. ขีดจํากัดการเชื่อมต่อสูงสุดคือจํานวนการเชื่อมต่อที่เซิร์ฟเวอร์ยอมรับในเวลาที่กำหนด ตั้งค่าจํานวนสูงสุดของการเชื่อมต่อตามภาระโหลดของเซิร์ฟเวอร์และจำนวนผู้ใช้

6. บางเซิร์ฟเวอร์จะควบคุมการดึงข้อมูลใน IMAP หลังผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น การดึงข้อมูลเมลสำหรับการย้ายจะเป็นไปอย่างช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับส่งเมลแบบเรียลไทม์

7. ขณะตั้งค่าการย้ายสำหรับกลุ่มผู้ใช้ ให้ตั้งค่าลำดับความสำคัญของผู้ใช้แต่ละราย ผู้ใช้ที่มีลำดับความสำคัญเป็น '1' จะได้รับการปฏิบัติโดยมีความสำคัญสูงสุดและจะถูกย้ายก่อน ส่วนผู้ใช้ที่เหลือจะได้รับการดำเนินการตามลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้

โดยทั่วไป เมื่อต้องการย้ายแบทช์ผู้ใช้ที่มี 25 คน แต่ละคนมีขนาดกล่องจดหมายขนาด 2 GB โดยประมาณ และมีการตั้งค่าขีดจำกัดการเชื่อมต่อสูงสุดไว้ที่ 10 การดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com