บันทึกขาเข้า/ขาออก - สำหรับผู้ดูแลระบบ Zoho Mail

บันทึกขาเข้า/ขาออก - สำหรับผู้ดูแลระบบ Zoho Mail

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ล็อกของเมลเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งของอีเมลใดๆ ที่ผู้ใช้ในองค์กรของผู้ดูแลระบบส่ง/รับ นอกจากนี้ ล็อกยังสามารถช่วยผู้ดูแลระบบในการวิเคราะห์รูปแบบอีเมลของผู้ใช้ในองค์กร และมอบหนทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย สามารถเรียกข้อมูลล็อกได้โดยใช้พารามิเตอร์ใดๆ ต่อไปนี้:

  • ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง - ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ภายในองค์กรที่เป็นผู้ส่งอีเมล ในกรณีที่ผู้ใช้มีที่อยู่อีเมลหรือนามแฝงหลายรายการ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลเดิมที่ใช้ในการส่งอีเมลนั้นๆ
  • ที่อยู่อีเมลผู้รับ - ที่อยู่อีเมลของผู้รับรายใดรายหนึ่งที่อีเมลดังกล่าวถูกส่งถึง ในกรณีที่ส่งอีเมลไปยังผู้รับหลายราย ให้ใส่รายละเอียดผู้รับรายใดรายหนึ่งเพื่อตรวจสอบสถานะการส่งของผู้รับทั้งหมดที่คัดลอกไว้ในอีเมล
  • ID ข้อความ - ID ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเชื่อมโยงกับอีเมลทั้งหมด ซึ่งสามารถรับได้จากส่วนหัวของอีเมลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาส่วนหัวของอีเมลที่นี่ ตัวอย่าง: ID ข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายกับ <14b349030e9.117757399149939.3861867588649442559@zillum.com> 

สามารถค้นหาล็อกอีเมลได้โดยการระบุช่วงวันที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจง ล็อกอีเมลจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับอีเมลที่ส่ง/รับใน 30 วันที่ผ่านมา

ขั้นตอนการตรวจสอบล็อกอีเมล: 

  1. เข้าสู่ระบบ แผงควบคุม Zoho Mail ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  2. เลือก แก้ไขปัญหา ภายใต้การดูแลระบบเมล 
  3. เปิดแท็บ ล็อกเมล
  4. คุณสามารถระบุที่อยู่อีเมลของผู้ส่งหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือ ID ข้อความของอีเมล 
  5. เลือกระหว่าง 'หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา' หรือ 'วันนี้' หรือ 'เมื่อวาน' หรือ '4 วันที่ผ่านมา' หรือเลือกช่วงวันที่ ระยะเวลาของช่วงต้องไม่เกิน 4 วัน 
  6. คลิก 'ค้นหา' เพื่อดูล็อกสำหรับพารามิเตอร์ที่เลือก  

ล็อกสำหรับบัญชีที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงรายการพร้อมกับรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับอีเมล ข้อผิดพลาดในการส่ง (หากมี) พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com