คีย์โดเมน - การกำหนดค่าและการตรวจสอบ

คีย์โดเมน

คีย์โดเมนคือกลไกการตรวจสอบสิทธิ์ของอีเมลในระดับโดเมน เพื่อพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของอีเมลที่สร้างจากโดเมนของคุณ โดยยึดตามระเบียน DNS ของโดเมนของคุณ คีย์โดเมนให้ประโยชน์ในการเพิ่มรหัสดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกันลงในส่วนหัวของอีเมลที่สร้างขึ้นจากเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้อง ซึ่งโดเมนของคุณจะอนุมัติและตรวจสอบสิทธิ์ของอีเมลขาออกทุกฉบับที่สร้างขึ้นผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง คีย์โดเมนจะผสมผสานคีย์สาธารณะ-ส่วนตัว ซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลขาออก โดยยึดตามคีย์สาธารณะที่เผยแพร่ใน DNS ของโดเมนของคุณ

ขั้นตอนในการเปิดใช้งานคีย์โดเมนสำหรับโดเมนของคุณ: 

หลังจากสร้างบันทึกข้อความที่จำเป็นในตัวจัดการ DNS ของโดเมนแล้ว คุณจะสามารถเปิดใช้งานคีย์โดเมนสําหรับโดเมนของคุณจากแผงควบคุมของ Zoho Mail คีย์โดเมนประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ได้แก่ การสร้างค่าของคีย์โดเมนที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโดเมนของคุณใน Zoho Mail, การสร้างบันทึกข้อความด้วยค่าดังกล่าวใน DNS ของคุณ, การตรวจสอบและการเปิดใช้งานคีย์โดเมนใน Zoho Mail 

 1. การสร้างคีย์โดเมนที่ไม่ซ้ำกันใน Zoho Mail:

  1. เข้าสู่ระบบ mail.zoho.com ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูง
  2. คลิก แผงควบคุม >> การตั้งค่าองค์กร 
  3. เลือกแท็บ คีย์โดเมน เพื่อเปิดใช้งานคีย์โดเมนสำหรับโดเมนของคุณ 
  4. เลือกชื่อโดเมนที่คุณต้องการสร้างคีย์โดเมน
  5. ใส่ชื่อของ 'ตัวเลือก' ในกล่องข้อความ ชื่อของตัวเลือกเป็นตัวระบุ ซึ่งใช้สำหรับ Zoho Mail โดยเฉพาะ เช่น: zoho
  6. คลิก สร้าง เพื่อใส่ข้อความคีย์โดเมนลงในกล่องข้อความ
  7. คัดลอกค่าข้อความทั้งหมด
 2. การสร้างระเบียน TXT ในตัวจัดการ DNS

  1. เข้าสู่ระบบ DNS Manager ของโดเมนของคุณ และสร้างระเบียนข้อความใน DNS ของคุณโดยใช้ชื่อ <zoho>._domainkey.<domainname>
  2. ในบันทึกข้อความ ให้ใส่ค่าทั้งหมดที่คุณคัดลอกจากช่องข้อความและบันทึกไฟล์
  3. บันทึกระเบียน TXT ในตัวจัดการ DNS
  4. คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคีย์โดเมนโดยใช้ลิงก์ของบุคคลที่สามนี้ 
 3. การเปิดใช้งานคีย์โดเมน

  1. เมื่อคุณตรวจสอบความถูกต้องของระเบียน TXT แล้ว ให้คลิก 'เริ่มการตรวจสอบสิทธิ์' บันทึกข้อความจะถูกตรวจสอบ และหากรายการบันทึกข้อความสำหรับโดเมนถูกต้อง คีย์โดเมนจะถูกเปิดใช้งานสำหรับโดเมน
  2. หากผลการทดสอบสำเร็จ ให้ลบข้อควา t=y ออกจากค่าข้อความ และบันทึกระเบียน TXT อีกครั้ง (t=y หมายถึงโหมดการทดสอบ)
  3. ในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์โดเมน คุณสามารถปิดใช้งานคีย์โดเมนสำหรับโดเมนของคุณได้ แต่จะใช้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณลบระเบียน TXT ที่เพิ่มลงใน DNS ออกแล้วเท่านั้น
  4. หากจำเป็น คุณยังสามารถสร้างคีย์สาธารณะอีกรายการหนึ่งสำหรับโดเมนของคุณ และเปิดใช้งานเพื่อสร้างคีย์โดเมนชุดใหม่สำหรับโดเมนของคุณได้ โดยการแทนที่ระเบียน TXT

ประโยชน์ของการเพิ่มคีย์โดเมนสำหรับโดเมน:

การพิสูจน์ยืนยันคีย์โดเมนจะช่วยในการระบุสิ่งต่อไปนี้:

 1. ที่อยู่อีเมลที่แสดงในบรรทัด 'จาก' ถูกต้อง
 2. โดเมนที่แสดงในบรรทัด 'จาก' ได้รับอนุญาต และได้ส่งอีเมลจริงๆ
 3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอีเมลนับตั้งแต่การสร้าง/การส่ง
 4. อีเมลจะไม่ถูกปลอมแปลงเพื่อให้ดูเหมือนว่ามาจากที่อยู่โดเมนที่เฉพาะเจาะจง

ดังนั้น ถ้าคีย์โดเมนถูกต้อง ผู้รับสามารถเชื่อได้ว่าอีเมลนั้นมาจากที่อยู่อีเมลที่แสดงอยู่จริงและไม่ได้ถูกปลอมแปลง

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com