แผงควบคุม Zoho Mail - วิธีใช้

BlueHost - เพิ่มระเบียน CNAME สำหรับการพิสูจน์ยืนยัน

หาก DNS ของโดเมนของคุณถูกโฮสต์อยู่กับ Bluehost ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม CNAME และพิสูจน์ยืนยันโดเมน  

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีโดเมน Bluehost ของคุณ
 2. เลือก ตัวจัดการโดเมน เพื่อจัดการโดเมน
 3. ภายใต้โดเมน ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายในโดเมนเพื่อดูการตั้งค่า DNS ของโดเมน
 4. ในแท็บด้านขวา ให้คลิกลิงก์ จัดการระเบียน DNS
 5. ภายใต้ส่วน เพิ่มระเบียน DNS ให้ระบุ บันทึกโฮสต์ เป็นโค้ดที่สร้างขึ้นใน Zoho zb********* (ตัวอย่าง: zb12345678)
 6. ระบุ TTL เป็นค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อการพิสูจน์ยืนยันอย่างรวดเร็ว
 7. ในเมนูแบบเลื่อนลง ประเภท ให้เลือก CNAME จากรายการ
 8. ในฟิลด์ ชี้ไปยัง ให้ป้อน domain.zoho.com
 9. เลือก เพิ่มระเบียน
 10. ระเบียนที่ถูกเพิ่มจะแสดงรายการภายใต้ส่วน CNAME (นามแฝง)

ขณะนี้คุณได้เพิ่มระเบียน CNAME เรียบร้อยแล้ว คุณอาจต้องรออย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลในเซิร์ฟเวอร์ DNS หลังจากรอประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง ให้เข้าสู่ระบบแผงควบคุม Zoho Mail และคลิก ยืนยัน เมื่อโดเมนของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะเพิ่มผู้ใช้และสร้างบัญชีผู้ใช้ีอีเมลได้

อัปเดตระเบียน MX เพื่อ​รับ​อี​เมล: Bluehost

ถ้าตัวจัดการ DNS ของคุณโฮสต์โดย Bluehost ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนระเบียน MX ของโดเมนของคุณและรับอีเมล

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีโดเมน Bluehost ของคุณ
 2. เลือก ตัวจัดการโดเมน เพื่อจัดการโดเมน
 3. ภายใต้โดเมน ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมายในโดเมนเพื่อดูการตั้งค่า DNS ของโดเมน
 4. ในแท็บด้านขวา ให้คลิกลิงก์ จัดการระเบียน DNS
 5. เลือก ‘เพิ่มระเบียน DNS’ เพื่อเพิ่มระเบียน 
 6. เลือก MX จากเมนูแบบเลื่อนลง ประเภท สำหรับการเพิ่มระเบียน MX 
 7. ในฟิลด์ Host record (ระเบียนโฮสต์) ให้ป้อน @ ในฟิลด์ Points to (ชี้ไปยัง) ให้ป้อน mx.zoho.com และในฟิลด์ Priority (ลำดับความสำคัญ) ให้ป้อน 10 
 8. เลือก Add Record (เพิ่มระเบียน) และปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งเพื่อเพิ่มระเบียน MX อื่นๆ 
 9. ในฟิลด์ Host record (ระเบียนโฮสต์) ให้ป้อน @ ในฟิลด์ Points to (ชี้ไปยัง) ให้ป้อน mx2.zoho.com และในฟิลด์ Priority (ลำดับความสำคัญ) ให้ป้อน 20

ค่า MX ที่ระบุข้างต้นจะอิงตามข้อมูลการกําหนดค่าทั่วไป สำหรับการกำหนดค่าเฉพาะเพิ่มเติมสำหรับโดเมนของคุณ โปรดดูส่วนนี้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com