ใช้ Zoho Mail เพื่อสร้างและบังคับใช้กฎและนโยบายเกี่ยวกับโควต้า, การบล็อค IP, เกณฑ์การใช้งาน และอื่นๆ

  • นโยบายอีเมล
  • กฎ
  • นโยบายแบบกำหนดเอง

นโยบายอีเมล

กำหนดนโยบายอีเมลซึ่งควบคุมโควต้าของกล่องจดหมาย พื้นที่ใช้งานในแต่ละวัน ปริมาณอีเมลที่รับและส่งออก และอื่น ๆ
นโยบายอีเมล
กฎ

กฎ

กำหนดกฎสำหรับการบล็อกเมลที่รับเข้าหรือส่งออก สามารถกำหนดเงื่อนไขตามชื่อโดเมน ชื่อเรื่อง ชนิดของสิ่งแนบ และอื่น ๆ

นโยบายแบบกำหนดเอง

Zoho Mail ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งนโยบายอีเมลต่างๆ สำหรับองค์กร และมอบหมายให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันตามเกณฑ์ขององค์กร
นโยบายแบบกำหนดเอง