แอป Zoho Mail Admin: แผงควบคุมอีเมลที่อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว แอป Zoho Mail Admin: แผงควบคุมอีเมลที่อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว แอป Zoho Mail Admin: แผงควบคุมอีเมลที่อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว แอป Zoho Mail Admin: แผงควบคุมอีเมลที่อยู่ใกล้เพียงปลายนิ้ว

การจัดการผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้และเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้ในระหว่างเดินทาง คลิกที่โปรไฟล์ของผู้ใช้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน, เปิด TFA (การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย) และเพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบ หรือจากผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใช้ ภายใต้แท็บการตั้งค่า เปิด POP, IMAP, Active Sync หรือการตรวจสอบสแปมสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

มีผู้ใช้บางส่วนในองค์กรของคุณที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าคนอื่นๆ ในตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมโดยใช้ส่วนเสริม "พื้นที่เก็บข้อมูล" ภายในแอป

การจัดการกลุ่ม

เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม ลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม และเปลี่ยนแปลงบทบาทของพวกเขา ปัดนิ้วไปทางซ้ายที่ผู้ติดต่อในกลุ่มเพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือเลื่อนตำแหน่งลง การเลื่อนตำแหน่งขึ้นจะเปลี่ยนบทบาทของพวกเขาให้เป็นผู้ควบคุม และการเลื่อนตำแหน่งลงจะเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นสมาชิก

การควบคุมอีเมล

มีอีเมลบางส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมจากคุณในฐานะผู้ดูแลระบบ มีอีเมลจำนวนหนึ่งที่มีความเร่งด่วนเกินกว่าจะรอให้คุณเดินทางมาถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ในตอนนี้ คุณสามารถอนุมัติ/ปฏิเสธอีเมลที่จำเป็นต้องควบคุมได้จากภายในแอป คลิกที่แท็บการควบคุมอีเมล เลือกกลุ่ม เปิดอีเมลที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากคุณ แล้วคลิกยอมรับหรือปฏิเสธ

แอป Zoho Mail Admin

ดูวิธีการทำงานของแอปและสำรวจฟีเจอร์อื่นๆ ผ่านวิดีโอสั้นๆ ความยาว 40 วินาทีนี้

ดูวิดีโอ