เหตุใดพนักงานจึงต้องฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความสำคัญในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงาน มาตรการด้านความปลอดภัย และแนวทางด้านกฎหมาย ทุกองค์กรจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการที่พนักงานของตนปฏิบัติตามนั้นสอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎของอุตสาหกรรมอาจนำไปสู่ผลกระทบใหญ่

องค์กรของคุณจำเป็นต้องทำการควบคุม บังคับให้มีการฝึกอบรม และปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณจะเข้ารับการฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นตรงตามเวลา นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และได้รับความรู้ใหม่ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เหตุใดคุณจึงควรใช้ซอฟต์แวร์การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดในองค์กรของคุณ

การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีข้อมูลล่าสุด

พนักงานจะต้องได้รับอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับล่าสุดอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสาขาใดก็ตาม การใช้ LMS สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะช่วยในการจัดเก็บและรักษาหลักสูตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของคุณไว้ในคลังเก็บส่วนกลาง นายจ้างสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาใหม่เพื่อแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบและอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอได้อย่างง่ายดาย

เข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่

พนักงานของคุณไม่จำเป็นต้องยึดตามกำหนดการการฝึกอบรมในห้องเรียน เมื่อมีสิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชม. พวกเขาสามารถเข้าร่วมหลักสูตรเหล่านี้ได้ตามความต้องการจากทุกอุปกรณ์และทุกสถานที่

การตรวจสอบความรู้สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณสามารถผนวกรวมแบบทดสอบและงานมอบหมายเพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงานได้ด้วยระบบการจัดการการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับขององค์กรเป็นอย่างดี

การติดตามและการรายงาน

LMS สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะเก็บบันทึกการเข้าร่วมและความคืบหน้าของพนักงาน คุณจะใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของพนักงาน และให้การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Zoho Learn ในฐานะแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในฐานะเครื่องมือการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอีเลิร์นนิ่ง Zoho Learn ช่วยให้การดูแลและการจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กรของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ Zoho Learn ช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมที่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลล่าสุด

โมดูลหลักสูตรของ Zoho Learn ช่วยในการจัดทำหลักสูตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบอินเตอร์แอคทีฟสำหรับผู้เรียนของคุณ เพิ่มข้อความ เอกสาร และมัลติมีเดียลงในบทเรียนของคุณเพื่อทำให้การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

ทดสอบความรู้ของพนักงาน

ผนวกรวมแบบทดสอบและงานมอบหมายลงในหลักสูตรเพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่พวกเขาได้เข้าร่วมแล้ว เมื่อผู้เรียนส่งคำตอบแบบทดสอบและงานมอบหมายแล้ว คุณจะประเมินผลงานของพวกเขาและให้คำติชมได้

วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้

ใช้เครื่องมือการรายงานของ Zoho Learn เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท รับรายงานแบบละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ของคุณด้วย

จัดกลุ่มพนักงานในองค์กรของคุณ

สร้างกลุ่มผู้ใช้สำหรับแผนกต่างๆ และเพิ่มพนักงานของคุณลงไป สร้างและกำหนดหลักสูตรให้กับกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้เพื่อให้แต่ละแผนกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้เฉพาะของตนเองได้

ให้การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย Zoho Learn

เริ่มต้นใช้งาน