เลือกประเภทเนื้อหาที่เหมาะสม

สำรวจประเภทบทเรียนที่มีให้เลือกมากมายใน Zoho Learn และเลือกประเภทที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

ประเภทบทเรียน

ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ด้วยการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีสื่อหลากหลาย เลือกจากประเภทเนื้อหาต่างๆ เช่น เอกสาร วิดีโอ เสียง ภาพ หรือข้อความ ตามความต้องการของผู้เรียนของคุณ

รายงานหลักสูตรของ Zoho Learn

ผสมผสานประเภทเนื้อหา

รวมประเภทเนื้อหาเข้าด้วยกันในแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร สร้างบล็อกข้อความ เอกสาร วิดีโอ เสียง ภาพ รายการ หรือกระบวนการ แล้วนำบล็อกเหล่านั้นมาซ้อนกันเพื่อสร้างบทเรียนแบบกำหนดเอง

รายงานแบบทดสอบของ Zoho Learn

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่โดดเด่นและน่าสนใจ

เริ่มต้นใช้งาน