ประเมินความรู้ของทีม

ดำเนินการทดสอบความรู้ของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ เพิ่มการตรวจสอบความรู้ลงในหลักสูตรของคุณเพื่อช่วยให้พนักงานนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้

เครื่องมือสร้างแบบทดสอบ

สร้างแบบทดสอบแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบทดสอบที่ใช้งานง่ายของเรา เพิ่มคำถามและคำตอบพร้อมด้วยภาพ วิดีโอ และ Rich Text ปรับแต่งแบบทดสอบด้วยการประเมินและคำถามประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย ประเมินพนักงานของคุณด้วยคำถามแบบคำตอบเดียว หลายตัวเลือก หรือเติมคำตอบในช่องว่าง

เครื่องมือสร้างแบบทดสอบ

คลังคำถาม

สร้างคลังเก็บคำถามและคำตอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในการถามคำถามของหลักสูตรต่างๆ ได้ เลือกคำถามเฉพาะหรือตั้งค่าจำนวนคำถามแบบสุ่มที่เลือกจากคลังคำถามขณะสร้างคำถามของคุณ

คลังคำถาม

คำติชมเกี่ยวกับคำตอบที่กำหนดเอง

เพิ่มคำติชมเกี่ยวกับคำตอบที่กำหนดเองในแบบทดสอบเพื่อแสดงต่อผู้เรียนหลังส่งแบบทดสอบของพวกเขาแล้ว เลือกว่าจะเพิ่มข้อความที่ปรับแต่งแบบแยกต่างหากสำหรับคำตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง หรือข้อความทั่วไปสำหรับคำตอบทั้งหมด

คำติชมเกี่ยวกับคำตอบที่กำหนดเอง

การกำหนดลักษณะคำถาม

ปรับแต่งแบบทดสอบแต่ละชุดตามประเภทแบบทดสอบที่คุณต้องการดำเนินการทดสอบ กำหนดคะแนนผ่านขั้นต่ำสำหรับแบบทดสอบและจำกัดจำนวนครั้งสำหรับการทำแบบทดสอบชุดเดียว สร้างแบบทดสอบที่จับเวลาโดยเปิดใช้งานตัวจับเวลาถอยหลัง ตั้งค่าลำดับของคำถามของคุณเองหรือสุ่มคำถามสำหรับการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง

การกำหนดลักษณะคำถาม
ตั้งค่างานมอบหมาย

ตั้งค่างานมอบหมาย

สร้างงานมอบหมายเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนในสื่อการสอนของหลักสูตร ระบุแนวทางโดยการจัดการการตั้งค่างานมอบหมาย ตั้งค่าจำนวนการส่งสูงสุดที่อนุญาตสำหรับผู้เรียน การหมดเวลาส่งงานมอบหมาย และรูปแบบการส่ง

ประเมินผลงานที่ส่ง

การประเมินช่วยอำนวยความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ตรวจสอบ ให้เกรด และแสดงความคิดเห็นสำหรับงานมอบหมายและการส่งคำตอบแบบบรรยายที่อัปโหลดโดยผู้เรียนทุกคนในหลักสูตร

ประเมินผลงานที่ส่ง

ประเมินความรู้และทักษะของผู้เรียน

เริ่มต้นใช้งาน